tt

אתמול בלשכת ראש העיר: ביקור סמנכ"ל משרד הרווחה

אתמול בלשכת ראש העיר: ביקור סמנכ"ל משרד הרווחה

בפגישה החשובה נקבע מפגש נוסף בין הצוותים המקצועיים לקידום מספר פרויקטים בעיר. עוד סוכם כי מדי שנה יתקיימו שני מפגשים מורחבים של גורמי האגף עם גורמי המשרד, על מנת לקדם את ענייני השירותים החברתיים בעיר.

בלשכת ראש העיר התקיימה אתמול פגישה רבת משתתפים עם גדעון שלום, סמנכ״ל בכיר במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, העומד בראש תחום מנהל מוגבלויות.

בפגישה השתתפו ראש העיר, רחמים מלול, חבר המועצה ומחזיק תיק השירותים החברתיים עו"ד שמואל בר דאנזאן, מנכ"ל העיריה מר דורון מילברג, מנהלת האגף לשירותים חברתיים אירית שיפריס וצוותה, מנהלת הנפה הגב' קרן אהרוני, גורמים מקצועיים רלוונטיים נוספים.

במסגרת הביקור, שנועד להציג את העשייה של האגף לשירותים חברתיים בעיר, התרשמו האורחים ממערכון שהוצג על ידי שחקני התיאטרון החברתי שמפעיל האגף לשירותים חברתיים. במערכון הוצגו הקשיים שאיתם מתמודדים אנשים עם צרכים מיוחדים במהלך היום יום שלהם.

במהלך הפגישה דנו בקידום פרויקטים חדשים במימון ממשלתי, ובהעמקת הקשר בין האגף לשירותים חברתיים לבין המשרד ופיתוח פרויקטים משותפים אפשריים, ביניהם – הקמת מרכז משפחה, התייחסות לאוכלוסיות מיוחדות וקהילות שונות , ועיבוי השירותים הניתנים במרכז הזדמנות.

במהלך הפגישה אמר ראש העיר, רחמים מלול, כי במהלך 10 השנים האחרונות האתגרים בהם מתמודד האגף גדלו, עקב גידול במספר התושבים בעיר, ומנגד -לא גדל התקציב מצד המשרד .

מחזיק התיק, חבר המועצה עו"ד שמואל בר דאנזאן, ביקש לקדם מהר ככל הנדרש את תקצוב הפרויקטים שהוזכרו בפגישה.

ראש העיר, רחמים מלול: "השירותים החברתיים בעיר מקיפים מגוון של תחומים, ומשרד הרווחה חייב לסייע לנו בנושא. אני מברך על פגישה פרודוקטיבית, ואנו נפעל לקדם את הנושאים שעלו בה".

חבר המועצה שמואל בר דאנזאן: "השירותים החברתיים בעיר הרוויחו מהפגישה החשובה שנערכה היום, ואנו נמשיך לקדם אותם כפי שסוכם.  חשוב לציין כי הפגישה עם סמנכ"ל משרד הרווחה נדחתה מספר פעמים בחודשים האחרונים, וזאת על אף הדחיפות בנושאים שעמדו על הפרק. ראש העיר ואני עמדנו על קיום הפגישה בשל חשיבותה".

מנהלת האגף לשירותים חברתיים, אירית שיפריס: "בכירי משרד הרווחה והמפקחים התרשמו מהעשייה בתחום השירותים החברתיים בעיר. נמשיך לקיים דיון על הצרכים של העיר ולפעול למימוש פרויקטים חדשים".

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh