tt

היכן יש לשתול עצים?

היכן יש לשתול עצים?

טו' בשבט בפתח: עיריית רחובות בשיתוף ציבור פורח במיוחד: היכן לדעתכם יש לשתול עצים?

מפקחי אגף גנים ועיצוב הסביבה יבדקו את המלצות התושבים, ורשימת השטחים הציבוריים שבהם יינטעו עצים בהתאם להמלצת התושבים- תגובש לקראת טו' בשבט. סגן ראש העיר, מחזיק תיק חזות העיר, עו"ד יניב מרקוביץ': "אנו שמחים לשתף את הציבור גם בתחום הירוק. אני מזמין את התושבות והתושבים להעביר לנו המלצות היכן לדעתם יש לשתול עצים ברחבי העיר. רשימת המקומות המיועדים לנטיעה תפורסם לפני טו' בשבט".

בימים אלה נערכים באגף גנים ועיצוב הסביבה לחג האילנות. במסגרת ההיערכות לאירועי טו' בשבט, מזמינה העירייה את התושבים להשתתף בעיצוב תוכנית הנטיעות בשטחים הציבוריים ברחבי העיר.

התושבים מזומנים לשלוח לאגף גנים ועיצוב הסביבה את המיקומים המדויקים שלדעתם זקוקים לתוספת עצים, או מקומות שבהם רצוי לשתול עצים.

סגן ראש העיר, מחזיק תיק חזות העיר, עו"ד יניב מרקוביץ': "אנו שמחים לשתף את הציבור גם בתחום הירוק. אני מזמין את התושבות והתושבים להעביר לנו המלצות היכן לדעתם יש לשתול עצים ברחבי העיר. אנו נשלח את מפקחי האגף לבדוק את המקומות ובמידת האפשר, במקום יעמוד עץ חדש בטו' בשבט. רשימת המקומות המיועדים לנטיעה תפורסם לפני טו' בשבט".

במהלך הזמן עד לטו' בשבט, שיחול בעוד מספר שבועות, מפקחים מטעם אגף גנים יגיעו למקומות שנשלחו ע"י התושבים ויבדקו האם ניתן לבצע את השתילה ואת קיום העצים במקום, ובמידה וכן – יוחלט מהם העצים המתאימים ביותר לגדילה במקום.

תושבות ותושבים המבקשים להמליץ על מקומות לשתילת עצים מוזמנים להעביר את המלצתם למייל של רז מיכלוביץ', מנהל מחלקת פיקוח ואחזקת גנים באגף:  raz@rehovot.muni.il

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh