tt

הסכם גירושין

הסכם גירושין

אחד מהנושאים החשובים כאשר זוג מחליט כי הם מסיימים את חייהם יחד ומפרקים את התא המשפחתי, הוא נושא המזונות, הסדרי ראיה ומשמורנות. ישנם מקרים אשר בהם ישנן מחלוקות בין בני הזוג, מה שגורם למתח ולבטח זה אינו מומלץ. רבים מהזוגות, השכילו לעשות והגיעו יחד לעו"ד לענייני משפחה, בכדי שיערוך עבורם הסכם גירושין. יש להסדיר שני נושאים חשובים בדבר המזונות, כאשר הראשון הינו מזונות לילדים והשני הינו מזונות לאישה. חובתו של כל גבר בישראל, הינה לשלם מזונות לאשתו במשך כל תקופת נישואיהם, גם אם החליטו להתגרש.

הליך הגירושין יתקצר וכן ההוצאות על עורכי דין 

זהו צעד נבון, כאשר בני זוג מחליטים להישאר ביחסי חברות בריאים ולו למען ילדיהם, מה שיגרום ליתרון בולט נוסף והוא, קיצור הליך הגירושין באמצעות הבנה משותפת תוך הסכם גירושי שעליו יעבור עוה"ד ויגיש אותו לביהמ"ש לענייני משפחה. הסכם זה, יגרום מבני הזוג עוגמת נפש והוצאות כבדות ומיותרות על מאבקים משפטיים. לרוב, ביהמ"ש לענייני משפחה ידון בגובה המזונות והחלטתו תתבסס על שני פרמטרים מרכזיים-היקף הצרכים של הילדים ורמת השתכרותו או הכנסתו של האב, כאשר חובת תשלום המזונות תחול עליו.

סכום גובה תשלום המזונות ע"י מי נקבע?

יש לציין כי גבה תשלום דמי המזונות, נקבע ע"י ביהמ"ש לענייני משפחה, ע"י ביה"ד הרבני או ע"י בני הזוג עצמם, לאחר שערכו הסכם גירושין מסודר כאשר הוא  יהיה ערוך ע"י עורך דינם. יש לציין, כי למרות שהזוג ערך הסדר לגבי הגירושין כאשר הוא מעוגן בחוזה שמהווה הסכם לכלל דבר ועניין, אך אין זה מחייב את הילדים, אשר יכולים להגיש תביעת מזונות אף על פי מה שנקבע ע"י ההורים בהסכם זה.

גם סעיף חשוב בהסכם הגירושין , ידון בנכסיהם של בני הזוג כמו: ממון, מקרקעין ומיטלטלין, זכויות וכדומה. כל אלה, הינם נכסים שיש  לקחת בחשבון בעריכת חוזה מחייב כמו הסכם הגירושין. יש להחליט מה יעלה בנכסים ולמכסי בני הזוג שצברו או קיבלו לפני הנישואין למשל: ירושות, מתנות, זכויות פנסיוניות נכסי קריירה ועוד. אם קיימת משכנתא תלויה, יש לכתוב ולהסדיר בהסכם במפורש אם המשכנתא תתחלק ומה כל אחד מבני הזוג צריך לעשות, על מנת לאפשר את חלוקתם של הנכסים.

צילום: pixabay

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh