tt

ירוע לציון 100 שנה לשחרור מידי הטורקים

ירוע לציון 100 שנה לשחרור מידי הטורקים

באירוע שיתקיים במוזיאון הפרדסנות יתמקדו בפעולותיהם של הכוחות האוסטרלים והניו זילנדים שהיו באזור רחובות לפני כ- 100 שנים. האירוע ייערך במעמד ראש העיר, רחמים מלול.

ביום שישי, 27.10.17, בשעה 10:30, תקיים עמותת שמר במוזיאון הפרדסנות אירוע לציון 100 שנים לגאולת רחובות והארץ מידי הטורקים על ידי הבריטים. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, רחמים מלול.

במהלך האירוע תתקיים הרצאתו של עופר רגב, סופר, מרצה ומדריך תולדות ארץ ישראל. בהרצאתו – "רחובות ברזל", יעסוק רגב בהרחבה בנושא הקרבות של הכוחות האוסטרליים והניו-זילנדים באזור רחובות, וירחיב בתיאור ההיסטוריה המקומית וסיפורים מהתקופה. בנוסף, הדס אביבי, מנהלת הארכיון לתולדות רחובות, תדבר על תפקיד הארכיון ההיסטורי בעיר, מתוך התייחסות לחומרים ששמורים בו מתקופת מלחמת העולם הראשונה.

הכניסה בעלות של 40 שקלים. כל ההכנסות מוקדשות לפעילות עמותת שמר.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh