tt

לתשומת לב בעלי העסקים בעיר

לתשומת לב בעלי העסקים בעיר

עיריית רחובות מתכננת קמפיין נוסף למען העסקים, ואתם יכולים להשתתף!

המחלקה לרישוי עסקים באגף חזות העיר בעיריית רחובות יוזמת קמפיין הסברה נוסף, במטרה להבליט את המחיר הכלכלי שמשלמת העיר בשל ההתמודדות עם הנגיף ולקדם את השמירה על הנחיות הזהירות – כדי שרחובות תחזור להיות עיר "ירוקה" לפי תכנית הרמזור.

בהתאם לתוכנית היציאה מהסגר שמציג "מגן ישראל" לממשלה, יש משמעויות רבות לצבע העיר במסגרת תוכנית הרמזור, מבחינת החזרה לשגרה. אחת ההשלכות האפשריות היא בנושא פתיחת בתי העסק בעיר.

לפיכך, העיריה מבקשת מבעלי עסקים בעיר לקחת חלק פעיל בקמפיין, על מנת לעורר את המודעות בכל הקשור להקפדה על הנחיות הזהירות על מנת שרחובות תחזור להיות עיר ירוקה, ללא מגבלות בחזרה לשגרה.

פניהם של בעלי העסקים המשתתפים יופיעו בקמפיין הפרסום מטעם העירייה.

בעלי העסקים בעיר אשר מעוניינים להצטרף לקמפיין ההסברה, מתבקשים לשלוח את הפרטים הבאים: שם, משפחה, טלפון נייד, דוא"ל, שם העסק וכתובת העסק, במייל: asakim@rehovot.muni.il, ניתן גם באמצעות טלפון: 08-9392398/9.

ההרשמה פתוחה עד יום חמישי, 15.10.20, בשעה 19:00. מספר המקומות מוגבל.

צילום: iStock

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh