tt

מנחם מנדל בארץ ישראל

מנחם מנדל בארץ ישראל

סאטירה מוזיקלית נוסטלגית מאת י.ד. ברקוביץ'.

מנחם מנדל, גיבורו הפופלרי של שלום עליכם, שהפך לסמל ליהודי הגלותי שמתפרנס מעסקי אויר, מגיע לארץ ישראל לחפש את מזלו ואת בנו שמרד באביו והפך לחלוץ.

דרך מסעותיו בארץ, מוצגת תל אביב מצד ה"מנחם מנדליות" שלה – עיר של ספסרי קרקעות ושלאנשים החולמים על התעשרות מהירה, וממולה – המהפכה החברתית המתרחשת על יד החלוצים בקיבוץ ובמושב.

עיבוד ובימוי: חגית רכבי  |  בהשתתפות: יעקב בודו ושחקני התיאטרון

 יום ב' 7.1.19  |  שעה 20:00  |  בית העם  |  מחיר: 90 ₪  |  טל': 08-9232200

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh