tt

מפגש תושבים בנושא תמ"א 38 ופינוי בינוי

מפגש תושבים בנושא תמ"א 38 ופינוי בינוי

התחדשות עירונית ברחובות – במסגרת קידום ההתחדשות העירונית בעיר רחובות, ייערך בשבוע הבא (11.12) מפגש תושבים, אשר במסגרתו תינתן סקירה באשר לתוכניות תמ"א העירוניות וכן דגשים בהתארגנות והתקשרות של דיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית. הטקס ייערך במעמד ראש העיר, רחמים מלול ותינתן אפשרות לשאול ולקבל תשובות מקצועיות בנושא.

ראש העיר יפתח את המפגש ישוחח על קידום ההתחדשות העירונית בעיר, עו"ד אמיר ירון, מחזיק תיק ההתחדשות העירונית, ידבר על תכניות תמ"א 38 שאושרו בעיר, אדר' שגיא תמרי, מנהל אגף רישוי במנהל ההנדסה ישוחח על תכניות תמ"א 38 העירוניות – 2000 טז׳ ו- 2000 טז1 ועו"ד ישי איציקוביץ, ידבר על עקרונות מרכזיים בהתארגנות ובהתקשרות דיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית.

תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ"א 38) אושרה בעבר על ידי המועצה הארצית והממשלה. מטרת התכנית לעודד חיזוקם של בניינים קיימים באמצעות תוספות בניה בהיקף מוגבל, תוך התניית התוספת בחיזוק המבנה כולו. עיריית רחובות והוועדה המקומית לתכנון ובנייה יזמה תכנית בנין עיר בסמכות מחוזית במטרה להיטיב ולשפר את הזכויות המוקנות מכוח תמ"א 38 וזאת על מנת להגדיל את הכדאיות הכלכלית ליזמים ובכך להגדיל את מימוש התכנית בתחום העיר רחובות.

המפגש ייערך ביום ראשון, 11.12.16, בשעה 18:30, באולם חוויות מופת, רחוב לוין אפשטיין 22, רחובות.

הכניסה ללא תשלום, הציבור מוזמן.

בתמונה: מפגש תושבים להתחדשות עירונית – 27.6.16

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh