tt

משמעויות ילד מחוץ לנישואין

משמעויות ילד מחוץ לנישואין

ילדים מביאים שמחה רבה לעולם, ופעמים רבות עוברים הזוגות טיפולים ארוכים כדי להביא ילד משותף משלהם. לא אחת קורה שילד נולד אל מחוץ לנישואין. לפי החוק היבש, מדובר בילד שנולד לאישה שלא הייתה נשואה. או אז עולה השאלה לגבי זכויותיו של ילד זה? האם הוא זכאי לכל ההטבות שמקבל ילד שהוריו התחתנו כדת וכדין?

מיהם הורים נשואים

לפני שנתעמק בסוגיה, נבין תחילה מיהם אנשים נשואים. לפי החוק במדינת ישראל, בני זוג ייחשבו לנשואים בשני מצבים. המצב הראשון הוא חתונה במסגרת דתית – חתונה דרך רבנות במקרה שבו מדובר בזוג יהודי, או עריכת טקס נישואין דתי על ידי אנשי דת אחרים המוכרים בישראל. המצב השני הוא נישואין אזרחיים אשר נערכו בטקס המוכר במדינת ישראל.

מהם זכויותיו של הילד

הורים טובים דואגים לילדם היקר בכל עת, בין אם הוא נולד במסגרת הנישואין או מחוצה לה. עם זאת, במקרים של גירושים, לא אחת עולה השאלה מהם זכויותיו של ילד הנולד מחוץ לנישואין. האם הוא זכאי להטבות ככל הילדים? מיד נראה:

  • האב חייב במזונות הילד –החוק הישראלי קובע כי האב אינו יכול להתכחש לקיומם של ילדיו, גם אם הם נולדו מחוץ לנישואין. כך שאב שיש לו ילד מחוץ לנישואין צריך לפרנס את ילדו הביולוגי.
  • האב צריך לחתום על אבהות – ילד שנולד במסגרת הנישואין יודע מיהו אביו, אך אם הוא נולד מחוץ לנישואין חייב האב להכיר בו. על פי החוק, עליו לחתום על אבהות, ואם אינו עושה זאת, רשאית האישה להגיש נגדו כתב אישום לתביעה על אבהות.
  • משמורת על הילדים – אב לילד שנולד מחוץ לנישואין רשאי לקבוע משמורת על ילדו ולהגיע לידי הסכמה בענייני הסדרי ראייה עם האם.

אבא בהפתעה

בישראל ובשאר המקומות בעולם מתרחשת לא אחת תופעה של גניבת זרע. זהו למעשה המונח העממי המתאר אישה הנכנסת להריון ללא ידיעת האיש, בעודו בטוח כי הוא מקיים עמה יחסי מין מוגנים. כתוצאה מכך, נולד ילד שלא בהסכמת האב. במקרה זה האב עדיין יהיה חייב במזונות ילדו, ואין הוא רשאי לכפות על האישה לבצע הפלה. כמו כן, בית המשפט לא יקבל את טענתו של הגבר כי האישה "רימתה" אותו.

האם קיימת התחשבות כלשהי במצבו של הגבר כשעולה החשד לגניבת זרע?

הגבר רשאי לתבוע את האישה בגין הפרת חוזה שאינו נכתב או גרימת נזק, מכיוון שקיום יחסי המין בצורתם הבלתי מוגנת נעשה ללא ידיעתו. אף על פי כן, לא קל להוכיח טענה מסוג זה. זאת משום ששיחות לגבי אמצעי מניעה מתקיימות בדרך כלל בדלתיים סגורות, בין הגבר והאישה באופן פרטי ללא הקלטות, רישום או נוכחות של עדים. על כל פנים, גם אם הגבר מצליח להוכיח את אשמתה של האישה, הוא עדיין יהיה אחראי לשלומו של הילד.

פונים לעורך דין בכל מצב

אם חיי הזוגיות שלכם עולים על שרטון ואתם מעוניינים בטובתו של הילד, ניתן לפנות לעורך דין גירושין מקצועי. עורך דין זה מטפל בבעיות כמו אב אשר אינו מעוניין לשלם מזונות לילד שנולד מחוץ לנישואין, ומדגיש את זכויותיו של הילד גם כאשר התא המשפחתי מתפרק.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh