tt

עד היום בחצות: היום האחרון לרישום לגני הילדים ובתי הספר

עד היום בחצות: היום האחרון לרישום לגני הילדים ובתי הספר

בודדים טרם נרשמו. הרישום באמצעות האתר העירוני נפתח לפני כשלושה שבועות ובתום כשבוע נרשמו רוב הילדים.

הרישום לגני הילדים ולבתי הספר נפתח לפני כשלושה שבועות, באמצעות אתר האינטרנט העירוני.

עד כה נרשמו כמעט כל הילדים המיועדים ללמוד בגני הילדים ובבתי הספר בכיתות א׳: כ-8,000 ילדים לגני העירייה, וכ-3,000 ילדים לכיתות א׳.

רק בודדים טרם נרשמו, והרישום באמצעות האתר פתוח עד היום בחצות.

כזכור, השנה היה הרישום מוצלח במיוחד כאשר בתום שבעה ימי רישום ראשונים התברר כי 86% מילדי כיתה א׳ נרשמו- 2349 ילדים וכן כי כ67% מילדי הגנים נרשמו- 5514 ילדים.

מתחילת הרישום התקבלו באגף החינוך תגובות חיוביות מהורים על אופן רישום קל ומהיר.

באגף החינוך, מחלקת גני ילדים ומחלקת בתי ספר יסודיים  עומדים לרשות ההורים בתמיכה טלפונית.

לסיוע ושאלות הבהרה : מחלקת גני ילדים 08-9392657/8/9  |  מחלקת בתי ספר יסודיים 08-9392418

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh