tt

עיריית רחובות מאפשרת רישום מאוחר לגני ילדים עירוניים

עיריית רחובות מאפשרת רישום מאוחר לגני ילדים עירוניים

רישום מאוחר לגני ילדים עירוניים יתקיים במהלך כל חודש מאי, בהתאם לשעות קבלת הקהל באגף החינוך והנוער.

הרישום מיועד להורים לילדים שטרם ביצעו רישום לגני הילדים וילדיהם משתייכים לשנתוני הזכאות: 2016, 2015, 2014

שימו לב !

הרישום המאוחר יתקיים במחלקה לגיל הרך באגף החינוך והנוער, קומה 3 בימים א' – ה', בין השעות 08:00 – 12:00

הרישום המאוחר יתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד

הרישום יהווה גם שיבוץ

לפרטים נוספים ניתן לפנות למדור הרישום בטלפון : 08-9392431/2659/2657  או במייל rishum@rehovot.muni.il

תמונה: pixabay

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh