tt

תביעה מול חברת ביטוח

תביעה מול חברת ביטוח

תביעות מול חברת ביטוח הן מסוגים שונים, ומתבצעות מול חברות ביטוח. הן נחלקות לשני סוגים עיקריים: תביעות צד ג' מול חברת ביטוח כמו למשל תביעה נגד חברת החשמל בגלל תאונה של התנגשות בעמוד שהוצב במקום לא נכון, או עובד שנחבל בזמן העבודה ועבר תאונת עבודה. תביעות אלה מתיישנות אחרי 7 שנים ולכן יש למהר ולהגישן.

תביעה במסגרת פוליסה של ביטוח חיים, פיצוי במקרי מוות, נכות מתאונה, אובדן כושר עבודה, מחלות ועוד. תביעות בגין פריצה לעסק או לבית, גניבה או נזק לרכוש. אלה תביעות שמתיישנות אחרי 3 שנים.

ההתנהלות מול חברות ביטוח אינה קלה כלל וכלל. אומנם שילמתם פרמיה נדיבה במשך הרבה מאוד שנים, אבל בהגיע הזמן "לפרוע את השטר" אתם עלולים לגלות שהרבה יותר קשה לכם לקבל את הזכויות והפיצוי המגיעים לכם.

למה חייבים עורך דין בכל תביעה מול חברות ביטוח?

הרבה פעמים העובדה שאתם מיוצגים ע"י עורך דין בכל תביעה מול חברות ביטוח, משנה לחלוטין את הסיכוי והתוצאה. מבוטחים רבים חווים זלזול, התעלמות, סחבת ואף סירוב של חברות ביטוח לשלם להם פיצוי או כל שיפוי אחר כפי שמופיע בפוליסה. כאשר קורה לנו נזק כלשהו, אנו נפנה לחברת הביטוח אצלה ערכנו פוליסה של ביטוח סיעוד, חיים, אובדן כושר, תאונת עבודה ועוד ונצפה ובצדק- לקבלת הגמול המגיע לנו, אולם ברוב המקרים ידחו חברות הביטוח את דרישות המבוטחים למרות שהוא שילם את הפרמיה במשך שנים רבות.

חשוב לומר כי חברת הביטוח לא תאמר למבוטח בצורה ישירה שהיא לא רוצה לפצות אותו, אבל היא תשתמש בטקטיקות שונות, כדי להפוך את "הפוליסה על פיה", תנצל פרשנויות שונות כדי להתחמק מתשלום ואף עלולה להטיל על האשמה על המבוטח עצמו.

רונן אבנילא הוא עורך דין שמתמחה בתביעות מול חברות הביטוח השונות, ביטוח לאומי ועוד, היכנסו לאתר לפרטים נוספים על עורך דין רונן אבניאל

עורך דין ביטוח בקיא יותר מכם

חברות ביטוח מנצלות את חוסר הידע של האזרח הקטן ומבטלות את זכויותיו, אבל הן לא יכולות לעשות זאת, לעורך דין שמטפל בעניין המבוטח. למחוקק אגב, היה ברור מהו כוחן של חברות הביטוח ומשום כך נחקק בשנת 1981 –התשמ"א חוק הביטוח. בנוסף פועל המפקח על שוק ההון ביטוח וחיסכון אשר במשרד האוצר, לעדכונים שוטפים נוכח חוסר מאזן הכוחות בין המבוטחים לחברות הביטוח.

גם אם חברת הביטוח מתעלמת מהכיסוי הבטוחי, ידיעת החוק עשויה לסייע בהתמודדות מולה, אולם כאמור רק עורך דין מנוסה בניהול מו"מ מול חברת ביטוח יכול לגרום לכך שזכויותיכם לא ייפגעו ושתקבלו את כל מה שמגיע לכם בגין תביעה כלשהי.

צילום: pixabay

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh