tt

לומדים להיות מנהיגים

לומדים להיות מנהיגים

לומדים להיות מנהיגים: יום גיבוש לנבחרי מועצת הנוער ברחובות

50 בני נוער מרחובות, שנבחרו לכהן במועצת הנוער העירונית, השתתפו ביום רביעי האחרון (8.11) בסמינר שנערך בבית הנשיא במכון ויצמן. במסגרת יום הסמינר נסעו בני הנוער לפעילות חווייתית מפיגה ב"לייזר טאג" בחולון.

במהלך הסמינר למדו חברי מועצת הנוער על מורשתו ופעולתו של הנשיא הראשון, חיים ווייצמן. הם קראו תכנים הקשורים למנהיגות, למדו על ערכי המועצה, יעדיה ומטרותיה. יום השיא והסמינר הכשירו וחשפו את בני הנוער למנהיגות והעצמה, ובעיקר נתנו דגשים על יכולתם להשפיע על הסביבה. מדובר בהמשכו הישיר של יום השיא שנערך ב'עירונוער' לכלל מועצות התלמידים בתחילת החודש, ובו נטלו חלק כ-200 בני נוער.

סגן ראש העיר ומחזיק תיק נוער וצעירים, עו"ד מתן דיל: "חרתנו על דגלנו לקדם ערכים של מנהיגות והעצמה בקרב בני נוער, ואנו מבצעים זאת כמעט בכל דרך אפשרית. בני הנוער מפיקים מכך תועלת רבה. אנו נמשיך במגמה הזו גם בשנה הבאה".

יו"ר מועצת הנוער, רינת מטיס: "השנה נרשמה נוכחות גבוהה במיוחד. אני רואה בכך הבעת אמון ורצון לקחת חלק משמעותי בעשייה העירונית למען הנוער בעיר. אני מאחלת בהצלחה לכל חברי מועצת הנוער בעיר ולכל המועצות הבית ספריות".

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
36104_banerim5
36104_banerim5
reh