tt

לרווחת הורים לילדים: חג אורים שמח

לרווחת הורים לילדים: חג אורים שמח

עיריית רחובות מחליפה את התאורה ב- 20 גנים ציבוריים בעיר לתאורת לדים מתקדמת וחסכונית המותאמת לשעון החורף, על מנת שניתן יהיה לבלות בהם   גם לאחר רדת החשיכה

עיריית רחובות מחליפה את התאורה בגנים ציבוריים בעיר לתאורת לדים מתקדמת וחסכונית, המותאמת לשעות שעון החורף לרווחת התושבים. מדובר בתאורה המקושרת לשעונים דיגיטלים אסטרונומים אשר עובדים לפי שעת שקיעת החמה, כך ניתן יהיה לבלות בגנים הציבוריים ובגני השעשועים גם לאחר רדת החשיכה בשעות הערב המוקדמות.

במסגרת זו נעשה מיפוי על ידי המוקד העירוני, באמצעות יחידת האכיפה העירונית, אשר סרקה את הגנים הציבוריים. המיפוי נעשה עפ"י פניות התושבים ועד כה מופו 20 גנים ציבוריים בעיר, בהם יוחלפו עשרות מנורות לתאורת לדים מתקדמת וחסכונית.

הפרוייקט הנו חלק ממגמה כוללת לשיפור פני העיר ורווחת התושבים והוא נערך ביוזמתו של חבר מועצת העיר, מחזיק תיק שיפור שרות לתושב, אבי קינד, בשיתוף המוקד העירוני באגף חירום וביטחון, יחידת האכיפה העירונית באגף תנועה, שילוט, פיקוח ושיטור עירוני, מחלקת החשמל באגף לוגיסטיקה ואגף גנים ועיצוב הסביבה.

אבי קינד: "הרעיון נולד מתוך צורך אישי של הורים לילדים, שפנו אלי במצוקתם לצאת עם הילדים לגנים הציבוריים עם כניסת שעון החורף וירידת החשיכה כבר בשעה 17:00. עכשיו לאחר שקידמתי את הנושא יוכלו ההורים לצאת עם ילדיהם מגן הילדים היישר לגן הציבורי ולבלות איתם זמן איכות. לאחר החלפת התאורה והקדמתה לשעון החורף, יוכלו התושבים ליהנות מגנים ציבוריים מוארים גם בימי החורף. אני מודה למוקד ולאגפים על שיתוף הפעולה המהיר למען תושבי העיר ופונה לתושבים להמשיך ולהביע אימון במוקד העירוני ולפנות בכל בעיה שהיא 24 שעות ביממה".

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
36104_banerim5
side
reh
36104_banerim5