tt

צהרוני החברה העירונית רחובות מאירים לקהילה

צהרוני החברה העירונית רחובות מאירים לקהילה

יוזמה מרגשת לרגל חג החנוכה: צהרוני החברה העירונית רחובות מאירים לקהילה.

ילדי הצהרונים של החברה העירונית לתרבות, ספורט ונופש קיימו יוזמות התנדבותיות מרגשות יחד עם ילדי בית הספר "עידוד" ודיירי בית האבות "נווה עמית".

ראש העיר, רחמים מלול: "חשוב לנו לקדם חינוך ערכי במסגרת הצהרונים של החברה העירונית כמו נתינה וכבוד לאחר, ואנו מעודדים פעילות התומכת בתכנים חינוכיים אלה".

לכבוד חג החנוכה, חג האור, מספר צהרונים של החברה העירונית לתרבות, ספורט ונופש רחובות יצאו ביוזמות שונות שכולן קודש לחברה ולקהילה הרחובותית. "החברה רואה בצהרונים פלטפורמה חינוכית חשובה ותמשיך לעודד ולקדם פעולות קהילתיות וחברתיות מעין אלה"

כך, יצאו צוות צהרון בית הספר 'רמון' יחד עם ילדי הצהרון ביוזמה מרגשת עבור תלמידי החינוך המיוחד הלומדים בבית הספר "עידוד" בעיר. במסגרת היוזמה, רכזת הצהרון, הצוות החינוכי, יו"ר  וועד ההורים והתלמידים, הכינו ברכות לחג החנוכה שאותן צירפו ל- 90 מארזי חג מושקעים ומיוחדים כמספר התלמידים שלומדים בבית הספר "עידוד". בנוסף, הילדים אף עבדו על קיומו של טקס מיוחד במינו אותו יציגו להנאתם של תלמידי בית הספר "עידוד".

גם בצהרון "הרצוג" לא נותרו הרחק מאחור והמשיכו ביוזמה שהחלה כבר בשנה שעברה בשיתוף פעולה עם דיירי בית האבות "נווה עמית". כך, כפי שהיה בשנה שעברה, הגיעו רכזת הצהרון, הצוות החינוכי והילדים להדליק נרות חנוכה יחד עם דיירי בית האבות. במהלך האירוע סיפרו דיירי בית האבות כיצד חגגו את חג החנוכה בצעירותם בארצות מוצאם, והילדים מציגים לדיירים במגוון שירים וריקודים כיצד הם חוגגים את החג כיום. דיירי "נווה עמית" התרגשו מאד מהמפגש עם הילדים וביקשו מהם להפוך את מפגשי החנוכה למסורת.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
36104_banerim5
36104_banerim5
reh