tt

אורחות בכנסת: משתתפות הקורס "מנהיגות את המחר"

אורחות בכנסת: משתתפות הקורס "מנהיגות את המחר"

אורחות בכנסת: משתתפות הקורס "מנהיגות את המחר" של עמותת כ"ן ברחובות. הקורס, שמסתיים בימים אלה, נערך ביוזמת ראש העיר – רחמים מלול והפורום לקידום מעמד האישה. המנהיגות הרחובותיות לעתיד נפגשו עם חברות כנסת וקיימו דיון על מנהיגות נשים וקידום מעמד האישה, במישור המקומי ובמישור הלאומי.

יועצת ראש העיר לענייני נשים, אביבה חלבי: "רק 28% מחברי הכנסת הן נשים למרות שהן מהוות 50% מהאוכלוסייה. מדיניות והחלטות בעלות השפעה ישירה ומרכזית על חיינו מתקבלות כל יום בזירה הציבורית המקומית והארצית. חלקן של הנשים בכך חייב להיות הולם ושוויוני".

בימים אלה מסתיים קורס "מנהיגות את המחר" של עמותת כ"ן ברחובות.

עמותת כ"ן פועלת לקידום מנהיגות נשים ומעמד האישה בישראל בדגש על קידום נשים למוקדי קבלת החלטות בזירה הציבורית והפוליטית.

שיתוף הפעולה בין עמותת כ"ן ועיריית רחובות נולד ביוזמת ראש העיר – רחמים מלול, יועצת ראש העיר לענייני נשים – אביבה חלבי והפורום לקידום מעמד האישה, מתוך רצון לקדם את נשות העיר ולעודד את השתלבותן בזירה הציבורית והמערכת החוקתית. המשתתפות בקורס לומדות על מנהיגות נשים, מודלים של מנהיגות, מנהיגות הלכה למעשה, עשייה חוקתית במדינה ותהליכי קבלת החלטות בזירה הציבורית. בנוסף המשתתפות יזמו פרויקט מנהיגות אשר ישתלב ברשות העירונית.

השבוע יצאו משתתפות הקורס לסיור בכנסת שהחל באולם המליאה ובאולמות הדיונים, ואחריהם סדרה של מפגשים עם חברות כנסת, אשר ספרו על הפעילות בוועדות השונות, התמודדת הנשים בכנסת, אופן קידום חקיקה, שיטת הבחירות, אי שוויון מגדרי בחברה הישראלית וחשיבות קידום מעמד האישה, אשר דורש סולידריות ושיתוף פעולה בין מפלגתי. המפגש פתח אפיקים לשיתוף פעולה וקידום עשייה ברמה הלאומית. חברות הכנסת הזמינו את המשתתפות להצטרף לוועדות השונות הפועלות בכנסת להכיר ולהשתלב בעשייה החוקתית מקרוב.

בין היתר הן נפגשו עם השרה לשוויון חברתי, גילה גמליאל, שלי יחימוביץ', תמר זנברג, סגנית יו"ר הכנסת טלי פלוסקוב, ענת ברקו, לאה פדידה, נורית קורן ויפעת שאשא ביטון.

השרה לשוויון חברתי, גילה גמליאל : "אין סיבה שנשים יסבלו מתת ייצוג בתפקידי מפתח. מציאות אי שוויונית זו אינה נובע מהעדר כישורים, כישרונות או מנהיגות של נשים אלא מנתוני פתיחה נחותים והערמת קשיים. אני מאמינה שהדרך לשוויון אמתי עוברת בשילוב חקיקה, אכיפה, מודעות וחינוך".

יועצת ראש העיר לענייני נשים, אביבה חלבי: "סיור מיוחד זה היה הזמנות לימודית חשובה ומשמעותית, הוא הציג את העשייה הציבורית הענפה של חברות כנסת מכלל הסיעות השונות, פירט את דרכן הפוליטית שהתחילה לרוב בזירה המקומית- מוניציפלית והעניק למשתתפות כלים והזדמנויות להשתלבות בעשייה חוקתית משמעותית. אני מודה מקרב לב לעמותת כ"ן על הסיור חשוב ומלמד זה".

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
36104_banerim5
side
36104_banerim5
reh