tt

הקיץ בפתח: היזהרו מזוחלים

הקיץ בפתח: היזהרו מזוחלים

אחת מתופעות הקיץ: הופעת הזוחלים כגון נדלים, עקרבים ונחשים. הווטרינר העירוני מרענן כמה כללי בטיחות שישמרו עלינו.

הקיץ בפתח ואחת מהתופעות הנלוות שלו הינה הופעתם של זוחלים שונים כגון עקרבים, נדלים ובעיקר נחשים.

דר' אבי צרפתי, הווטרינר העירוני: "רוב הזוחלים הללו נמנעים מלבוא במגע עימנו, ועל אחת כמה וכמה לתקוף אותנו. גם הצפע, הנחש הארסי היחיד באזורנו, אינו תוקף כי אם מתגונן כאשר הוא חש באיום, ולכן התרחקות מהמקום הינו כלל הבטיחות היעיל ביותר"

להלן מספר כללי זהירות מומלצים, על מנת למנוע מטרדים ופגיעה מזוחלים:

 • יש לשמור על גינות וחצרות הבתים נקיות מעשבים, גרוטאות ופסולת בניה ואזורי מחסה אפשריים לזוחלים.
 • מומלץ לשמור על קירות הבתים והחצרות חשופים וללא צמחיה מטפסת.
 • הימנעות מהשארת פסולת מזון גלויה, הגורמת להגעתם של מכרסמים אשר מהווים את מזונם העיקרי של הנחשים.
 • אין להיכנס לשטח השדות הלא מטופלים.
 • במקרה של היתקלות עם נחש אין לנסות ללכוד אותו, יש להתרחק מהמקום ולהתקשר למוקד העירוני 106.

דר' צרפתי: "כדאי לזכור שחיות המחמד ידועות בסקרנותן, ולכן בכל מקום של אפשרות למגע עם נחשים, יש לדאוג ולהשגיח כי הן לא ייפגעו מהכשה מסוכנת. עם זאת, חתולים ידועים כמונעי נחשים בשל ערנותם וזריזותם".

בכל מקרה של הכשה מנחש כלשהו יש לנקוט בצעדים הבאים:

בבני אדם:

 • להישאר בקרבת מקום מוצל ורגוע עד כמה שניתן, להימנע מפעילות ולנסות לקבע את הרגל או היד המוכשת.
 • להזעיק מד"א.
 • אין לנסות לתפוס את הנחש. תמונה שלו תספיק על מנת לזהות את סוג הנחש לטובת הטיפול העתידי.
 • אין לחתוך את אזור ההכשה ו/או למצוץ את הארס מהפצע.

בבעלי חיים:

 • אם בעל החיים שלכם הוכש על ידי נחש, ובמיוחד אם אזור ההכשה הינו הראש ובקרבת כלי דם מרכזיים יש לפנות אותו לטיפול רפואי וטרינרי מיידי. במידה ולא ראינו את ההכשה עצמה, ניתן להבחין בה על פי התנהגות החיה אשר תשדר חוסר מנוחה, תיילל מכאב ותקיא. מאוחר יותר ניתן יהיה להבחין בנפיחות משמעותית וכואבת באזור ההכשה.
 • ישנה חשיבות למהירות שבה ניתן הטיפול בהכשה – חוסר טיפול מיידי עלול להוביל למותה של חיית המחמד, לעיתים בשל חנק עקב התפתחות של בצקות באזור ההכשה (צוואר ופה).
 • אם הנחש מת כתוצאה מהמפגש יש להביאו למרפאה הווטרינרית המטפלת. אין לנסות ללכוד את הנחש המכיש, תמונה בטלפון תספיק על מנת לאתר את סוג הנחש ולהתאים את הטיפול הרפואי להכשה.
פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
36104_banerim5
side
36104_banerim5
reh