tt

חגי תשרי: עיריית רחובות נערכת

חגי תשרי: עיריית רחובות נערכת

פינוי אשפה במוצאי שבת ובמוצאי חג. תגבור פינוי אשפה וגזם לפני כל חג. עשרות עובדי טיאוט נוספים. תגבור על ידי הצבת מכולות זמניות. שימו לב לשינויים בימים ובשעות קבלת הקהל בעיריית רחובות במהלך חגי תשרי.

מנכ"ל העירייה, דורון מילברג: "אנחנו פועלים במרץ רב על מנת להכין את העיר לחגים, על מנת שהתושבים יוכלו לחגוג אותם בעיר נקיה, בביטחון ובהנאה. אני מתעתד לקיים סיור מקדים בערב החג עם מנהלי האגפים הרלוונטיים, על מנת לוודא את מוכנות העיר. אני קורא לתושבים לפנות למוקד במידה ויש בעיה כלשהי הדורשת טיפול טרם החג".

השנה יחולו חגי תשרי בימי השבוע, במקום ימי עבודה. משום כך משלימים בימים אלה בעיריית רחובות את ההיערכות המערכתית הנרחבת על מנת לוודא שהשירות לתושבים לא ייפגע, וימשיך כסדרו.

בתחום הביטחון והשיטור העירוני, ניידות השיטור העירוני על השוטרים והפקחים יפעלו בעיר 24/7 כבימי שגרה. ניידות הביטחון של האגף לביטחון בעירייה יהיו בפעילות מלאה במהלך החגים, ואף יגבירו  נוכחות בשווקים ובמקומות הומים לפני החג.

בתחום הניקיון והתברואה נערכו באגף לשיפור פני העיר בסידור משמרות מחדש. עובדי האגף נערכים לפנות את כלל הפחים בעיר במוצאי שבתות ובמוצאי חגים, על מנת לכסות על העומס שנוצר, מטבע הדברים, אחרי כמה ימים של חג.

כמו כן, תוגברו שירותי הניקיון על מנת לסיים את הניקיון ואת הפינוי מוקדם יותר ברחבי העיר עוד לפני כל חג – 4 מכונות טיאוט נוספות נכנסו לפעולה, עוד שני מנופים ועוד עשרות עובדי טיאוט נוספים יוצבו ברחבי העיר על מנת לנקותה טרם כל חג. עובדי האגף יקיימו משמרות כפולות לפינוי אשפה על מנת להספיק את הפינוי לפני כל חג.

מכולות מיוחדות יוצבו באופן זמני לתגבור פינוי אשפה במהלך החגים במקומות מרכזיים בעיר, הרוויים באוכלוסייה, וכן בסמוך לשווקי ארבעת המינים ברח' עזרא ובשעריים.

המוקד העירוני פועל בחגי תשרי כבימי שגרה, וערוך לקבלת פניות על בעיות ומפגעים, ולטיפול בהם בהתאם. במוקד קיימת רשימת כוננים לחגים, אשר אמורים לתת מענה 24/7 בכל תחומי הפעילות וטיפול במפגעים/תקלות בעיר.

צוותי ניידות המוקד העירוני מבצעים סיורים יזומים במוסדות החינוך לטיפול במפגעי בטיחות וכן ברחבי העיר לטיפול במפגעים. ניתן לפנות למוקד העירוני באמצעות חיוג 106 מכל טלפון, בווטסאפ 050-8806106 , באמצעות פניה מכוונת באתר העיריה ובפייסבוק.

עובדי אגף התנועה יגבירו נוכחות במקומות עמוסי תנועה בערבי החגים, על מנת לסייע בויסות התנועה, ולמנוע היווצרות פקקים בצירים עמוסים בכבישי העיר.

משרדי העיריה יהיו סגורים לקבלת קהל ולא יינתן מענה טלפוני בערב ראש השנה, ערב יום כיפור, ערב סוכות וימי החג עצמם. בחול המועד סוכות משרדי העיריה יהיו סגורים, החל מיום ראשון, 23.9 ועד לאחר החג. העבודה תתחדש ביום שלישי, 2.10.

פרטים נוספים באתר עיריית רחובות.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh