tt

מצטיינת מפקד מיטב מרחובות

מצטיינת מפקד מיטב מרחובות

לקראת החגים, התקיים טקס מצטייני מפקד מיטב, אל"ם יוסי מצליח

יחידת מיטב היא היחידה האמונה על גיוס, איתור, ומיון מלש"בים (מועמדים לשירות ביטחון) מכל רחבי הארץ. יחידת מיטב היא איחוד של יחידת מנהל הגיוס, ויחידת הבקו"ם .

הטקס התקיים בראשות מפקד מיטב, אל"ם יוסי מצליח, ובו הוענקו תעודות הצטיינות לחיילים שונים ביחידה על עבודתם המסורה לאורך השנה.

רב"ט טל גרינברג, בת 20 מרחובות. נציגת שירות במוקד מיטב. התפקיד הוא סוג של ״הפנים״ של מיטב, כל מלש"ב שצריך לקבל מענה בנוגע להליכי גיוסו פונה למוקד השירות שמחזיר לו תשובות לפי המידע שנציגיו מקבלים מהמדורים השונים ומלשכות הגיוס.

חושבת שעם כל הקושי שקיים בתפקיד שבו אתה לא תמיד נותן לכולם את התשובות שהם היו רוצים לשמוע, תמיד יש את האופציה לקחת את התפקיד למקום טוב יותר ולנסות לעזור ככל האפשר למי שנמצא בצד השני של הקו. "השירות מספק כשאת עוזרת לעוד מלש"ב להשיג את התפקיד שחלם עליו או לדחות את הגיוס מסיבות חשובות".

 

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh