tt

חדש ברחובות: תלמידי תיכון יבקרו בבית המשפט

חדש ברחובות: תלמידי תיכון יבקרו בבית המשפט

שקט בבית המשפט: תלמידי כיתות י' יזכו לבקר בהיכל הצדק המקומי  ולהכיר מקרוב את עבודת השופטים, במסגרת פרויקט חדש וייחודי של אגף החינוך בעיריית רחובות.

פרויקט חדש ומקיף באגף החינוך: תלמידות ותלמידי שכבת כיתות י' ברחובות יתארחו בבית משפט השלום בעיר ויכירו מקרוב את עבודת השופטים, במסגרת שיתוף פעולה של מערכת בתי המשפט עם אגף החינוך בעיריית רחובות.

במהלך הביקור יפגשו התלמידות והתלמידים שופטים מכהנים, וישמעו מהם על מהות עבודתם במסגרת ההליכים השונים הנידונים בבית המשפט. עוד במסגרת הביקור יצפו התלמידים בדיונים, יפגשו את נציגי החוק הפועלים בבית המשפט וילמדו בצורה מעשית על תפקידה ופועלה של הרשות השופטת.

את הביקור המיוחד, שיחל בבוקר ויארך כל היום, ילוו אנשי הצוות החינוכי בבית הספר, וכן סטודנטים למשפטים מצטיינים מהמכללה למנהל.

מטרת הפרויקט הינה לתווך בין התלמידים לרשות השופטת, לחשוף אותם לעשייה במקום ולסוגיות של שלטון החוק, מהתרשמות אישית מבין כתליו של היכל הצדק המקומי.

אפרת צוקרמן, מנהלת אגף החינוך ברחובות: " אנו רואים חשיבות רבה בפרויקט החדש, המהווה כלי חינוכי מקצועי מהמעלה הראשונה. כמובן שאנו נחדד במהלך הביקור סוגיות ערכיות-דמוקרטיות ואזרחיות, כחלק מתפקידנו להפוך את בני הנוער לאזרחים פעילים, חיוביים ומעורבים בעיר ובמדינה"

נשיאת בתי משפט השלום במחוז המרכז, השופטת עינת רון: "אנו במערכת בתי המשפט רואים חשיבות עליונה בחיזוק הקשר בין בית המשפט לקהילה בה הוא פועל, ואין חממה טובה כבתי המשפט הנטועים בקהילה ברחבי הארץ כדי להקנות לבנות ובני הנוער חוויה מכלי ראשון על תפקיד הרשות השופטת במדינה דמוקרטית.

יש לקוות שחווית הביקור תישאר בלב התלמידים גם לאחר שיסיימו את לימודיהם, ותהפוך אותם לאזרחיות ואזרחים מעורבים ואכפתיים, המכירים בתפקידו של החוק בשמירה על החברה שלנו".

הפרויקט החל בפגישת היכרות בין ראש העיר לשופטת אפרת פינק, סגנית הנשיאה בבית משפט השלום ברחובות והשופטת שרון צנציפר, שם עלה הרעיון לראשונה.

בתמונה: אפרת צוקרמן, מנהלת אגף החינוך

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh