tt

פותחים שנה ביחידה לקידום נוער בעיריית רחובות

פותחים שנה ביחידה לקידום נוער בעיריית רחובות

מחלקת הנוער ציינה השבוע את פתיחת שנת הלימודים עם בני הנוער הלומדים בה, באמצעות גיבוש לצפון הארץ.

היחידה לקידום נוער במחלקת הנוער שבאגף החינוך שבעיריית רחובות מטפלת בנוער בסיכון ונוער נושר ממסגרת פורמאלית. במסגרת זו מוצעים לבני הנוער מסלולי למידה שונים עד לבגרות מלאה. היחידה עצמה שוכנת בבית עירונוער שברחוב בנימין, ויש לה  2 סניפים נוספים, האחד בקרית משה והשני למגזר החרדי.

נער או נערה אשר משתלבים ביחידה לקידום נוער, ילמדו בליווי צמוד של עובד/ת קידום נוער למשך כל התקופה, עד לסיום לימודיו. כמו כן יזכו למיומנויות וקורסים שונים אשר יכשירו אותם לחיים.

אבי יוספי, מנהל מחלקת הנוער: "כחלק ממדיניות אגף החינוך ועיריית רחובות לאפשר לכל תלמיד ותלמידה לממש את הפוטנציאל הגלום בהם, היחידה לקידום נוער חרתה על דגלה השכלה לצד טיפול חינוכי/רגשי עם הכנה לחיים, באמצעות הקניית מיומנויות וקורסים מותאמים לכל תלמיד ותלמידה".

אפרת צוקרמן – מנהלת אגף החינוך והנוער: "אני גאה שבעיר רחובות יש מסגרת המאפשרת לתלמידים בסיכון  סיכוי להצלחה. אני מודה לצוותים החינוכיים והטיפוליים העושים עבודה יוצאת דופן למען העלאת הדימוי העצמי של התלמידים ,הצלחתם בלימודים והכנתם לחיים".

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh