tt

עם הפנים לחנוכה

עם הפנים לחנוכה

הוסדרה פעילות "בית הספר של החגים" בחופשת החנוכה בצהרוני בתי הספר והגנים.

החברה העירונית ורשת חוויות יפתחו את "בית הספר של החגים" בחמשת ימי חופשת החנוכה – כך סוכם בישיבה בראשות מנכ"ל העירייה, בהשתתפות אגף החינוך בעירייה, החברה העירונית, חוויות והנהגת ההורים העירונית.

ביום חמישי, 1.11 תחל ההרשמה ל"בית הספר של החגים" לילדי צהרוני ניצנים בבתי הספר שמפעילה החברה העירונית רחובות. הרישום לצהרוני רשת חוויות יחל בקרוב, הודעה עם מלוא הפרטים תימסר בהמשך. הרישום מיועד רק לילדי גנים ולתלמידים שאינם רשומים לצהרונים.

החברה העירונית רחובות, אשר מפעילה את צהרוני ניצנים לכיתות א-ג בבתי הספר בעיר, ורשת חוויות אשר מפעילה את צהרוני גני הילדים בעיר הסדירו את פעילות "בית הספר של החגים". מדובר בקייטנה הנערכת בבתי הספר ובגנים במסגרת הצהרונים במהלך חופשת חנוכה ופסח, אשר מוסיפה ימי לימודים ומפחיתה ימי חופש, ובכך מסייעת להורים העובדים תושבי רחובות בימי החופשות של מערכת החינוך. כך סוכם היום בישיבה בראשות מנכ"ל העירייה, דורון מילברג ובהשתתפות החברה העירונית, חוויות ואגף החינוך בעירית רחובות.

כלל הגנים יהיו פתוחים במסגרת הקייטנה לכלל ילדי העיר. ההרשמה תתבצע באמצעות אתר האינטרנט של רשת חוויות, מועד פתיחת רישום ופרטים נוספים יימסרו בימים הקרובים.

בית הספר של החופש הגדול ברחובות של החברה העירונית וחוויות מיועדת לילדים החל מגיל 3 ועד לכיתה ג' והינה כלולה במחיר לתלמידים הרשומים לכל השנה לצהרונים של חוויות והחברה העירונית.

לתלמידים שאינם רשומים לצהרון ניצנים במהלך השנה, העלות הנה 20 ₪ ליום, עבור כל אחד מחמשת ימי הקייטנה (לא ניתן להירשם חלקית, יש להירשם לכל ימי הקייטנה).

מועדי הקייטנה בחנוכה: 4-10.12.18, כ"ו בכסלו – ב' בטבת (לא כולל שישי-שבת) בין השעות  13:00-8:00.

הקייטנה אינה כוללת ארוחת בוקר, ועל ההורים לצייד את הילדים בארוחת בוקר מידי יום (בהתאם לכללים האלרגניים של בתי הספר).

הרישום לקייטנה יתבצע דרך אתר החברה העירונית החל מתאריך ה-1.11.18, וייסגר ב-14.11.18. לאחר התאריך 14.11.18 לא תתאפשר כל הרשמה לקייטנת חנוכה.

ניתן להירשם מראש גם לחופשת הפסח 11-17.4.19, ו'-יב' בניסן (לא כולל שישי-שבת).

תלמידים הרשומים לצהרון ניצנים במהלך השנה אינם נדרשים לבצע רישום.

*פתיחת הכיתות מותנית בגיוס מורים בהתאם לכללים, לרבות מורים בחינוך המיוחד.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh