tt

הותמ"ל אישרה את תוכניות המגורים בקריית משה

הותמ"ל אישרה את תוכניות המגורים בקריית משה

ב-12.6.18 החליטה הועדה הארצית לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים לדיור (הותמ"ל) על הפקדת תכנית ההתחדשות העירונית קריית משה לאזור המגורים ולאזור התעשייה רכטמן.

ב-17.10 לאחר שמיעת ההתנגדויות וקבלת המלצת החוקר, התקבלה החלטת הותמ"ל לפיה חלק מהנושאים שנדונו במסגרת ועדת ההתנגדויות יעודכנו בהתאם להמלצת החוקר והחלטת הוועדה. התכנית תופקד ל – 30 יום נוספים בהתאם לסעיף 106 ב' לחוק התכנון והבנייה.

במסגרת ההחלטה, הוחלט על תוספת של 400 יחידות דיור בקרקע המשלימה תוספת זכויות לתעסוקה ומסחר באזור התעשייה, וביטול התנאי לשימוש חורג ל – 7 שנים על הבינוי הקיים.

המשמעות של ההחלטה היא שמרבית התכניות למגורים יאושרו כפי שהוגשו בתכנית המופקדת- ללא שינויים.

רחמים מלול, ראש העיר: "זהו נדבך נוסף בדרך להתחדשות עירונית בקרית משה. אני קורא לכל בעלי הדירות ליצור קשר עם מינהלת ההתחדשות העירונית שהקמנו במקום, על מנת לקדם את ההליכים ככל שניתן".

שגיא תמרי, מנהל אגף רישוי ותכנון בעיריית רחובות: "ההערכה של מוסדות התכנון היא כי בעוד 3-4 חודשים תאושר סופית התכנית המפורטת, על כל מרכיביה, וניתן יהיה להוציא היתר בנייה מכוחה".

אור גולדפרב, מנהלת מינהלת ההתחדשות העירונית בקרית משה: "בעלי הדירות בכל המתחמים בקרית משה משקיעים היום מאמצים רבים בקידום מימוש התוכנית, כמו גם במתחמים שיש צורך בכך, בבחירת נציגויות ובחירת עורך דין שיבטיח את מיצוי הזכויות שלהם מול היזמים. ההחלטה לקבל את תכנית המגורים של קריית משה בדיוק כפי שהוגשה והוסברה לתושבים בחודשים האחרונים- מבטיחה וודאות לכל תושבי השכונה, ומבטיחה להם שההתחדשות העירונית מתקדמת במהירות ולפי התכנית שהוצגה בפניהם. המינהלת עומדת לרשות בעלי הדירות, וחשוב להדגיש כי טרם החתימה עם עורך דין מטעם הדיירים או עם יזם, מומלץ להתייעץ עם המינהלת".

חשוב להדגיש כי מומלץ לכל בעלי הדירות להתייעץ לפני שהם חותמים מול יזמים ולעשות כך

רק לאחר התארגנות הנציגות במתחם, ולאחר שיש למתחם הסכם שכ"ט חתום מול עורך הדין שנבחר.

התהליכים המומלצים על ידי המנהלת מבטיחים את הוצאת הפרויקט לפועל, ופעילות מסודרת והתנהלות חלקה יותר בהמשך הפרויקט המורכב.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh