tt

פגישה בין עיריית רחובות לבין תושבי רחוב יעבץ

פגישה בין עיריית רחובות לבין תושבי רחוב יעבץ

עו"ד יניב מרקוביץ, סגן ראש העיר ומחזיק תיק חזות העיר: "הבטחנו לתושבים לנהל את התהליך בשיתוף ובשקיפות וכך אנו פועלים הלכה למעשה".

דורון מילברג, מנכ"ל העיריה: "אנו קשובים לצרכי התושבים ובמקביל פועלים מתוך אחריות לבטיחות עוברי הדרך".

אתמול אחר הצהריים (2.1), נערכה פגישה עם תושבי רחוב יעבץ, אותה הוביל סגן ראש העיר ומחזיק תיק חזות העיר, עו"ד יניב מרקוביץ', במטרה למצוא פתרון לבעיית העצים ברחוב יעבץ.

הישיבה נוהלה על ידי מנכ"ל העיריה, דורון מילברג ובה השתתפו נציגי התושבים, מנהל אגף גנים ועיצוב הסביבה, יוסי כפיר וחבר מועצת העיר, שאול צגהון.

בישיבה הוחלט כי עקירת העצים תדחה עד לאחר קבלת חוות דעת של אגרונום נוסף, אשר תבחן כל עץ בנפרד והמסכנות אליו יגיע האגרונום יהיו הסופיות ועל פיהן תפעל עיריית רחובות. עו"ד מרקוביץ' ימשיך לרכז את הטיפול בנושא, תוך שיתוף התושבים, כשהצפי לסיום המיפוי הוא בעוד כמספר שבועות.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh