tt

9 מדליות לנבחרת הקראטה הרחובותית

9 מדליות לנבחרת הקראטה הרחובותית

השבוע התקיימה בפעם ה-13 אליפות באר שבע הפתוחה בקראטה. באליפות השתתפו כ-250 ספורטאים ממועדונים שהתקבצו מכל רחבי הארץ וביניהם גם מועדון I.S.K.A דרום הוותיק והמצליח המשמש בית שני לחניכים המתאמנים במתנ״ס מרכז תקוותינו בעיר.

נבחרת מועדון הקראטה I.S.K.A בראשותם של סנסאי מיכאל וילצ'יק והמאמנים שחר מנג'ם ורפי סיטרוק, הפגינה יכולות גבוהות וחזרה עם הישגים נאים: 3 מדליות זהב, 3 מדליות כסף ו-3 מדליות ארד.

את העיר רחובות ייצגו 8 ספורטאים בגילאים השונים:

איתן ברלר (10), שקד מנג׳ם (10), דביר יניב (9), דניאל שקד (9), שוהם מנגם (7), טל צעדי (7), הראל מזרחי (7), נדב גרשון (7).

במקצי הקומיטה

בנים 9 עד 26 ק״ג, דביר יניב, מדליית זהב.

בנים 9 עד 26 ק״ג, דניאל שקד, מדליית כסף.

במקצי הקאטה האישית

קאטה בנים 11, שקד מנג'ם, מדליית ארד.

קאטה בנים 10, איתן ברלר, מדליית כסף.

קאטה בנים 9, דביר יניב, מדליית זהב.

קאטה בנים 9, דניאל שקד, מדליית ארד.

קאטה בנים 6-7, שוהם מנגם, מדליית זהב.

קאטה בנים 6-7, אור צעדי, מדליית כסף.

קאטה בנים 6-7, הראל מזרחי, מדליית ארד.

סנסאי מיכה וילצ'יק

הספורטאים הצעירים עובדים קשה מאד, והדבר מקבל ביטוי בהצלחות רבות ובהישגים מכובדים.

אני מבקש להודות לעיריית רחובות ולמתנ"ס תקוותינו על השקעתם במועדון ובחניכים ואני גאה בנבחרת הזו המביאה כבוד רב לעיר רחובות. אנו בונים ומכוונים לייצר אלופים לחיים, לא רק ברמה הספורטיבית אלא גם בהנחלת ערכים דרך עולם הקראטה לאהבת הספורט והמדינה.

מהורי הספורטאים נמסר

זכינו כי ילדינו מתחנכים ומתאמנים אצל סנסאי מיכאל וילצ'יק. סנסאי מיכה וצוות המאמנים, עושים לילות כימים להביא את ילדינו למצויינות ערכית וספורטיבית תוך מתן דגש לחינוך וערכים.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh