tt

לראשונה ברחובות: כנס שיתוף הציבור בתחום חזות העיר, נקיון וסביבה

לראשונה ברחובות: כנס שיתוף הציבור בתחום חזות העיר, נקיון וסביבה

"תושבים חושבים סביבה": עיריית רחובות קוראת לציבור לקחת חלק בעיצוב מדיניות חזות העיר והסביבה באמצעות השתתפות בכנס תושבים משפיעים. בכנס יקיימו שולחנות עגולים בנושאים שונים  הקשורים בתחומי איכות הסביבה וניקיון העיר

ראש העיר, רחמים מלול: "נושא חזות העיר חשוב לעירייה, אך לא פחות מכך- חשוב לתושבים. כנס זה הוא אחד מהצעדים למימוש  מדיניות כוללת, שאותה הגדרנו כ'תושבים משפיעים'. אני קורא לתושבים להגיע ולהיות שותפים לעיצוב ושיפור פני המרחב הציבורי והסביבתי".

סגן ראש העיר, יניב מרקוביץ': "אני שמח ליישם את מדיניות "תושבים משפיעים" במישור הכלל עירוני. אני מזמין את הציבור לחשיבה משותפת ולהזדמנות להשפיע בתחום הקרוב לליבו של כל תושב ותושבת בעיר".

הכנס ייערך ביום שני, 25.2, בשעה 19:30, במתנ"ס חוויות ברחובות המדע- בהרשמה מראש.

בכנס ראשון מסוגו מוזמנים התושבים להשפיע ולהשתתף בעיצוב מדיניות העירייה בנושא איכות הסביבה, ניקיון וחזות העיר.

הכנס, יוזמת ראש העיר, רחמים מלול וסגן ראש העיר ומחזיק תיק חזות העיר, יניב מרקוביץ', יתקיים במטרה לייצר חשיבה משותפת עם התושבים בתחומי הפעילות הנוגעים לסביבה ולניקיון העיר. "נושא חזות העיר חשוב לעירייה, אך לא פחות מכך – חשוב לתושבים. המטרה היא לייצר בנק רעיונות במגוון תחומים, על מנת להעשיר את הפרויקטים העירוניים ולתעדף אותם בשיתוף הציבור. כנס זה הוא אחד מהצעדים למימוש  מדיניות כוללת, שאותה הגדרנו כ'תושבים משפיעים'. אני קורא לתושבים להגיע ולהיות שותפים לעיצוב ושיפור פני המרחב הציבורי והסביבתי", מסר ראש העיר, רחמים מלול.

תהליך שיתוף הציבור ייערך סביב שולחנות עגולים, שבכל אחד מהם יידון נושא אחר, במספר תחומים מרכזיים: יוזמות סביבתיות, אלמנטים סביבתיים במרחב, מחזור בעיר, הצעות ייעול ושיפור מערך חזות העיר, מיזמים ופרויקטים להשבת אנרגיה מבוזבזת.

בסיום תהליך שיתוף הציבור, יגובש דו"ח רעיונות ויוזמות התושבים, אשר יסייע בהכנת תכניות העבודה של אגף חזות העיר בשנים הקרובות.

סגן ראש העיר ומחזיק תיק חזות העיר, יניב מרקוביץ': "אני מזמין את הציבור לחשיבה משותפת ולהזדמנות להשפיע בתחום הקרוב לליבו של כל תושב ותושבת בעיר התחלנו ליישם את מדיניות 'תושבים משפיעים' סביב עיצוב פני מרכז קהילתי בעיר, ואני שמח להביא אותה ליישום גם במישור העירוני הנוגע לכלל הציבור- איכות הסביבה וניקיון העיר. מטרת הכנס היא לאפשר לתושבים להיות שותפים לרעיונות, להשפיע על גיבוש תכניות עבודה ולכולנו ביחד לחלום איך היינו רוצים לראות את רחובות בעוד מספר שנים מהיום. אם לא חולמים- לא מגשימים".

הכנס ייערך ביום שני, 25.2 בשעה 19:30, במתנ"ס חווית שוויץ המדע. ההשתתפות בכנס מותנית בהרשמה מראש בקישור: https://bit.ly/2Rj2qbC

הקישור לטופס ההרשמה נמצא באתר העירוני ובפייסבוק העיריה.

ניתן לקבל סיוע בהרשמה מקוונת: שירה- 08-9392217  בימים א-ה , בין השעות 10-14.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh