tt

פונדקאות חלקית – כל מה שצריך לדעת

פונדקאות חלקית – כל מה שצריך לדעת

החלום לגדל ילד משלך הוא נחלתם של זוגות רבים, אשר (בגלל בעיות רפואיות) אינם יכולים לשאת הריון ברחם האישה. כדי להגשים את החלום הזה זוגות אלו פונים לתהליך של פונדקאות, ומביאים ילד לעולם בעזרתה של אישה נוספת. בתהליך זה קיימת אפשרות לפונדקאות חלקית או פונדקאות מלאה. במאמר זה נעשה סדר בנושא, ונבהיר מה אפשרי בישראל ומה אפשרי בארצות אחרות בעולם.

פונדקאות מלאה ופונדקאות חלקית

הליך הפונדקאות הוא כאשר אישה נושאת ברחמה עובר שאין בכוונתה לגדל אותו בעצמה, אלא עבור הורים אחרים. נהוג לחלק את הליך הפונדקאות לשני סוגים עיקריים:

  • פונדקאות מלאה הליך פונדקאות מלאה הוא מקרה בו בני הזוג תורמים ביצית של האישה, כאשר הביצית מופרית בזרעו של הגבר. הביצית המופרית מושתלת ברחמה של אישה פונדקאית, והיא זו שנושאת את העובר עד הלידה. לאחריה כמובן התינוק הבריא נמסר להוריו הביולוגים.
  • פונדקאות חלקית הליך פונדקאות חלקית הוא מצב בו האישה מבני הזוג אינה יכולה לתרום ביצית משלה, והביצית המופרית היא של הפונדקאית, או תרומה של אישה אחרת, והזרע הוא של הגבר מבני הזוג. במקרה זה האב הוא ביולוגי אך האישה אינה אם ביולוגית. בעבר לא היה ניתן לקבל תרומת ביצית בישראל, אך בעקבות שינויים בחקיקה כיום זה אפשרי, לרוב תוך מתן תמורה כספית לתורמת הביצית.

פונדקאות בישראל

בישראל הפונדקאות מוסדרת ב"חוק לנשיאת עוברים" משנת 1996. חוק זה מאפשר לבני זוג הטרוסקסואליים ולנשים חד הוריות, כל עוד הם תושבי ישראל ועומדים בתנאים שנקבעו, לבצע תהליך זה עם פונדקאית ישראלית. לפי החוק על בני הזוג והפונדקאית לערוך חוזה משפטי המסדיר את היחסים בניהם. לאחר שנערך החוזה הוא מועבר לוועדה של משרד הבריאות, המאשרת את תחילת התהליך. בוועדה חברים אנשי מקצוע כגון רופאים, אנשי דת, עורכי דין ועוד. החוק בישראל מתיר רק פונדקאות מלאה, ולא חלקית. במשך ההריון בני הזוג והפונדקאית מלווים בצורה מקיפה בהיבטים רפואיים, משפטיים ונפשיים, כדי להבטיח את הצלחתו של התהליך.

דרישות הסף מהפונדקאית

תנאי הסף של הפונדקאית בחוק הישראלי הן אישה שאינה נשואה (רווקה או גרושה), בגילאים 22-38, שהיו לה עד שלוש לידות בעבר, וכל ההריונות והלידות היו תקינים. כמו כן היא צריכה להיות בת אותה דת של בני הזוג.

פונדקאות בעולם

בדומה לישראל גם במספר מדינות בעולם הפונדקאות מוסדרת על ידי חוק. בין מדינות אלו ניתן למצוא את קנדה, ארצות הברית, גיאורגיה, אוקראינה, ורוסיה. ישראלים רבים בוחרים באופציה זו משיקולים כלכליים, קיצור אורך התהליך וזמינות גדולה יותר של פונדקאיות בחו"ל. בנוסף לכך זוגות חד מיניים וגברים חד הוריים, שאינם יכולים על פי חוק לבצע תהליך פונדקאות בישראל, בוחרים אפשרות זו כדי להביא ילדים לעולם ולהקים משפחה בישראל.

למידע נוסף כנסו לאתר- https://www.pundekaut.com/

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh