tt

יום הניקיון הבינלאומי- ברחובות

יום הניקיון הבינלאומי- ברחובות

מאות מתלמידי העיר השתתפו בפעילות יום הניקיון הבינלאומי במרחבים הפתוחים במזרח העיר.

כ- 500 תלמידי בתי ספר יסודיים, 26 כיתות,  יצאו הבוקר ליום ניקיון במרחבים הפתוחים של העיר רחובות, במסגרת פעילויות יום הניקיון הבינלאומי. המבצע מערך בשיתוף פעולה בין בתי הספר, אגף החינוך, אגף התנועה, פיקוח, שילוט ושיטור עירוני, אגף ביטחון וחירום ואגף חזות העיר בעיריית רחובות יחד עם משרד החינוך.

במסגרת יום הניקיון הבינלאומי, שנערך אחת לשנה במאות מדינות בעולם, יצאו הבוקר (7.4) כ- 500 תלמידי כיתות ד' – ו' מחמישה בתי הספר היסודיים – שפרינצק, שריד, יצחק נבון, ניצני המדע ובן צבי, במטרה לנקות את המרחבים הפתוחים במזרח העיר רחובות. בפעילות השתתפו כ- 26 כיתות בסך הכול.

יום הניקיון נערך על ידי עיריית רחובות, באמצעות אגף החינוך והנוער, אגף חזות העיר, אגף תנועה, שילוט, פיקוח ושיטור עירוני ואגף ביטחון וחירום, בשיתוף משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה ואת הפעילות יזמו ותכננו תומר יפה ויובל רוזנברג.

פעילות הניקיון של התלמידים נערכה באזור מגדל השמירה, שלולית החורף, גבעת הזיתים ושמורת השיטה המלבינה, בהדרכת תלמידי כיתה ח' מופת מחט"ב א דה שליט, בהובלת המחנכת אפרת וענונו ורכזת המדעים עליזה מזרחי.

מ"מ ראש העיר, מחזיק תיק החינוך, זהר בלום: "החינוך לניקיון הוא חלק מתכנית ההסברה במוסדות החינוך העירוניים. הוצאנו לבתי הספר קול קורא על מנת שישתתפו בפעילות, ואנו שמחים על ההיענות היפה. יום הניקיון הבינלאומי הוא הזדמנות לפעילות מרוכזת, ערכית ומעשית – יחד עם היכרות עם השטחים הפתוחים במזרח העיר".

סגן ראש העיר, מחזיק תיק חזות העיר, עו"ד יניב מרקוביץ: "המדיניות העירונית לטיפול בחזות העיר כוללת שלושה רכיבים – אכיפה והגדלת המשאבים העירוניים לטיפול הניקיון בעיר וכמובן הסברה וחינוך. אני מודה לאגף החינוך והנוער על הקדשת המשאבים לכך ועל רתימת מוסדות החינוך , לשם הגברת המודעות לניקיון בקרב דור העתיד של העיר. פעילות היום מצטרפת לעוד תכניות רבות בנושא ההסברה שנמצאות על סדר היום במטרה לשמור על רחובות נקיה".

מנהלת אגף החינוך והנוער, אפרת צוקרמן: "פעילות יום הניקיון הבינלאומי היא משמעותית וחשובה מבחינתנו, כחלק אינטגרלי מחינוך לערכים: חינוך לשמירה על ניקיון וחינוך להקפדה על מעורבות בקהילה ואכפתיות לעיר שבה אנו חיים".

צילום: תומר יפה, יובל רוזנברג

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh