tt

ממשיכים לזכות בפרסים

ממשיכים לזכות בפרסים

חטיבת הביניים ב' של קריית החינוך ע"ש דה שליט זכתה בפרס המצוינות החברתית.

ארגון המורים בחר בחטיבת הביניים ב' של דה שליט כאחד מבתי הספר המובילים בישראל בתחום המצוינות החברתית.

פרס המצוינות החברתית מוענק יוענק לבתי ספר מצטיינים המובילים תוכנית חינוכית ערכית ייחודית לקידום ערכים ובהם נתינה, כבוד הדדי וסובלנות, מעורבות חברתית ואזרחית ותרומה לקהילה.

בחטיבת הביניים בבה"ס דה שליט יש עשייה חברתית נרחבת המתבטאת בכיתות קמ"ה – קידום מנהיגות הומניסטית וכיתות יח"ד – יזמות, חברה ודעת, אשר פועלות לאיתור צרכים של תרומה לקהילה ובמתן מענה לצרכים אלה. בשנים האחרונות הם עסקו במגוון יוזמות חברתיות וקהילתיות כגון ערב כולולם לגיוס תרומות לעמותת חיוך נדיר, הגשמת משאלות לב לילדים חולים, פעילות למען משפחות שכולות, פעילות חונכות לתלמידי החינוך המיוחד ועוד.

בטקס חלוקת הפרסים שנערך השבוע נכחו מנהל קרית החינוך, אבי קיש וחיה דורון, מנהלת החטיבה יחד עם שרה אילת מפקחת משרד החינוך.

מתוך נימוקי וועדת הפרס: "בתי הספר אשר זכו בפרסים מאופיינים בעבודה יצירתית וחדשנית, יישום הנלמד, הפקת לקחים וחתירה מתמדת לשיפור ולקידום המעורבות החברתית והאזרחית והתרומה לקהילה… עבודת צוות ששותפים לה מורים, תלמידים, הורים והקהילה הסובבת".

זהר בלום, מ"מ ראש העיר ומחזיק תיק החינוך: "אני גאה בעשייה החינוכית והחברתית בקרית החינוך דה שליט ובמיוחד בחטיבת הביניים. החינוך לערכים ולמנהיגות הוא חלק משמעותי במערכת החינוך בעיר רחובות. נמשיך לקדם את הנושא ולתמוך בו".

אפרת צוקרמן, מנהלת אגף החינוך בעיריית רחובות: "זהו הישג נוסף של מערכת החינוך העירונית, שנחשבת לאחת הטובות בישראל ולא בכדי. החינוך לערכים ולתרומה לקהילה חשוב ומשמעותי".

אבי קיש, מנהל קרית החינוך דה שליט: "זכינו בפרס על פעילות יוצאת דופן בהיקפה. כל תלמיד מגויס לביצוע פעילות התנדבות החטיבה כולה פועלת למען הקהילה, בדגש על פעילות לאורך כל השנה למען משפחות שכולות".

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh