tt

כך מעצימים תלמידים

כך מעצימים תלמידים

סדנת צילום ותערוכת "צללים וצבעים" בבי"ס הממ"ד מעלות משולם.

בשישי האחרון נחנכה בבית הספר מעלות משולם תערוכת "צללים וצבעים" במעמד ממלא מקום ראש העיר ומחזיק תיק החינוך, מר זהר בלום, מנהלת מחלקת שח"ר בעיריית רחובות, הגב' יעל סלע, מר שי סאסי יו"ר הנהגת ההורים, מר מאיר אמויאל, מנהל בית הספר, הגב' שרונה יוספי סגנית מנהל ביה"ס, תלמידי הפרויקט והוריהם.

התערוכה היא תוצר של סדנת הצילום החווייתית שהתקיימה במהלך השנה בהובלת מחלקת שח"ר באגף החינוך של עיריית רחובות.

הילדים למדו את שפת המצלמה וכיצד להשתמש בה ככלי להבעה אישית.

הצילומים המגוונים מאופיינים בצבעוניות מרשימה.

מ"מ ראש העיר זהר בלום בנאומו שיבח את התמונות שצילמו הילדים תוך שימוש בזויות ראיה יחודיות: "מזה שלוש שנים אני עוקב בעניין רב אחר הפרויקט ונפעם מהיצירות המרשימות של המשתתפים. אני מודה לטל קאהן מנחת הפרויקט על עבודת ההנחיה המקצועית, ליעל סלע על לווי בית הספר בפרויקטים ייחודיים שנותנים מקום לביטוי אישי ויצירתי ולהנהלת בית הספר על כך שפועל כבית חינוך שמפתיע בכל עת בפרויקטים מגוונים".

המנהל מאיר אמויאל שיבח את עיריית רחובות על השותפות וההשקעה התקציבית שמסיעים לפרויקטים שכאלה להתממש.

יעל סלע בדבריה פנתה להורים שיכולים להיות גאים בילדיהם המוכשרים, וקראה להם לפרגן לילדים במחברות משוב אישיות שעומדות לרשותם בתערוכה.

שרית, אמא של תלמידה שהשתתפה בפרויקט: "זהו פרויקט חשוב שמעצים תלמידים במישור הרגשי ונותן ביטוי בדרכים יצירתיות לכשרונות החבויים בהם".

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh