tt

למה בימינו יש ביקוש רב לשירותיו של עורך דין לשון הרע?

למה בימינו יש ביקוש רב לשירותיו של עורך דין לשון הרע?

כולנו רוצים להיתפש באופן חיובי. השם שלנו הוא נכס משמעותי, ובפרט כך הדבר כשמדובר על רופאים, עורכי דין, אדריכלים, אמנים, פוליטיקאים ועוד אנשי מקצוע בתחומים שונים שבהם למוניטין יש ערך רב. גם לעסקים חשוב מאוד להיות מזוהים עם ערכים חיוביים ובהתאם שמות החברות והמותגים השונים מהווים גם הם נכס.

כל הנכסים הנ"ל מוגנים על-ידי חוק איסור לשון הרע. זהו חוק בן יותר מחמישים שנה, שכמובן עודכן מאז חוקק ב-1965 – והוא נועד לספק הגנה לשמו הטוב של כל אדם (וגם כל תאגיד) מצד אחד, ומצד שני לאפשר את חופש הביטוי.

בשנים האחרונות, מאז פרוץ מהפכת האינטרנט, יש לכולנו הרבה יותר חופש ביטוי מבעבר. בעיקר קל לנו יותר להשמיע את הדעות שלנו ולהפיץ אותן. במקביל, מסיבות שונות שרובן קשורות לשינויים תרבותיים, הרגישות לזולת פחתה. אם לפני 15-20 שנים ביטויים קשים פורסמו באינטרנט בעיקר תחת חסות האנונימיות, כיום ניתן לראות עוד ועוד אמירות שהן על תקן לשון הרע שמפורסמות באופן גלוי. בהתאם גדל מאוד הביקוש לשירותיהם של עורכי דין שתחום המומחיות שלהם הוא תביעות דיבה.

כיצד מוגדר "לשון הרע" על-פי החוק?

באופן טבעי המונח "דיבה" הוא חמקמק במידה מסוימת, וגם עבור עורך דין לשון הרע עשוי להיות מושג שלא קל להגדירו. כמובן שבחוק ישנו ניסיון להגדיר באופן מדויק, אולם גם הכתוב בחוק ניתן לפרשנויות שונות, ולכל שופט שמתבקש לפסוק בסוגיה שכזו יש חופש פעולה נרחב – סיבה טובה נוספת לצורך למצוא עו"ד מומחה ומנוסה.

בכל מקרה, על-פי החוק לשון הרע הוא פרסום בכתב או אמירה בעל-פה שכתוצאה מהם אדם חש מושפל, הופך למטרה לשנאה או מושך אליו לעג, מבוזה עקב מגדר, אמונה דתית, נטייה מינית, גזע או כל מרכיב אחר באישיות ובהתנהגות, וגם פרסומים שפוגעים בעיסוק של אדם אחר או במשלח ידו הם על תקן לשון הרע.

האם עבור עורך דין לשון הרע באינטרנט הוא מקרה מיוחד?

באופן עקרוני אין הבדל מבחינת עורך דין לשון הרע בין הוצאת דיבה באינטרנט לבין מקרה דומה במרחב הפיזי או בעיתונות המודפסת.

גם בבתי המשפט ההתייחסות דומה, ומי שמאמין משום מה שבאינטרנט הכל מותר או שהגבולות רחבים יותר עלול לשלם על כך מחיר גבוה.

ככלל העונש על לשון הרע הוא מתן פיצוי לאדם או לחברה ששמם נפגעו, בסכום של עד 70,000 ₪ – וזאת מבלי שהתובעים יצטרכו להוכיח שאכן נגרם להם נזק! אם התובעים מוכיחים כי הייתה כוונת זדון מאחורי הוצאת לשון הרע, עשוי להיפסק לטובתם גם פיצוי בסכום כפול, של עד 140,000 ₪.

במקרים שבהם הוכח נזק ספציפי בזכות עורך דין לשון הרע מנוסה, הפיצוי הוא בהתאם לנזק – ועשוי כמובן להיות גבוה במיוחד.

מה ההבדל בין לשון הרע לדיבה?

עבור עורך דין הוצאת דיבה ולשון הרע הם מקרים זהים, וכך גם מבחינת בית המשפט. למעשה מדובר בשני ביטויים שונים לאותה עבירה – שכאמור בשנים האחרונות מובילה ליותר ויותר תביעות, בזכות המודעות של האנשים לזכותם לשם טוב.

בכל מקרה בו שמכם הטוב נפגע או שאתם מואשמים בכך שנקטתם בלשון הרע, חשוב לשכור את שירותיו של עורך דין לשון הרע מיומן.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh