tt

 בגני הילדים בעיר מציינים את סיפור עליית יהודי אתיופיה לישראל

 בגני הילדים בעיר מציינים את סיפור עליית יהודי אתיופיה לישראל

בגני הילדים קראו את הספר "יאסו" שחילקה העירייה, המגולל את סיפורו של ילד יוצא אתיופיה וסיפור תלאות עלייתו לישראל. תוכנית מיוחדת של אגף החינוך מציגה בפני הילדים את רב התרבותיות בישראל באמצעות בובות מגוונות. הבוקר הגיע הסופר שי יאסו לגן אצבעונית להקריא את סיפורו באוזני הילדים עם אפרת צוקרמן, מנהלת אגף החינוך והנוער בעיריית רחובות.

בימים האחרונים חילקה המחלקה לגיל הרך באגף החינוך והנוער לכל גני הילדים בעיר  את הספר "יאסו". הספר מתאר את סיפור עלייתו של הילד הקטן יאסו מאתיופיה לארץ ישראל, וכמיהתו להגיע לירושלים.

הסיפור מגולל את התלאות שעברו בדרך: רעב, צמא ופורעים שניסו למנוע את המסע שלהם לארץ,  עד הגיעם לישראל ולאיחוד המשפחה כולה בארץ.

הבוקר (יום ב') הגיע הסופר, שי יאסו, להקריא לילדי גן אצבעונית את הסיפור, באופן אישי.

יחד עם הסופר הגיעו לגן בובות שונות המייצגות את המגוון הרב תרבותי בעיר.

הפעילות עם הבובות מגיעה לכל גני הילדים בעיר במטרה לחשוף את הילדים לחברים השונים בישראל. כאשר ילדים גדלים בחברה מגוונת, חשופים לילדים מקבוצות שונות וחשופים לעמדות חברתיות חיוביות של ילדים ומבוגרים, נוצרת אצל הילדים תמונת עולם מודעת יותר לאתניות המכבדת ומעריכה גיוון ושונות.

הבובות מספרות לילדים (באמצעות איש מקצוע מהשירות הפסיכולוגי החינוכי של אגף החינוך) על תרבויות שונות. הבובות בתוכנית מייצגות קבוצות תרבותיות מרכזיות בחברה הישראלית.

מטרת התוכנית היא לסייע לילדים בפיתוח זהות עצמית רב ממדית, המרחיבה התייחסות לעצמי  בהקשר חברתי-תרבותי.

ראש העיר, רחמים מלול: "אין עליה שהקריבה כל כך הרבה בדרך לישראל כמו קהילת יוצאי אתיופיה, הקרבת הגוף והנפש. זכינו שבני הקהילה חיים ברחובות, שומרים על המסורת שלהם ומנציחים את מורשתם של כל מי שלא זכו להגיע לישראל, וגם ילדי הגנים לומדים על המורשת הזו בדרך המותאמת עבורם".

ממלא מקום ראש העיר, מחזיק תיק החינוך, זוהר בלום: "מצאנו את הדרך להעביר את מורשת יהדות אתיופיה לילדי הגנים באופן חינוכי וערכי אשר רלוונטי לגילם. רחובות תמשיך לטפח את מערכת החינוך ולהעניק מקום של כבוד למגוון חלקיה – לטובת הדור הבא".

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh