tt

בדיקת פוליגרף – איך זה עובד?

בדיקת פוליגרף – איך זה עובד?

מכשיר הפוליגרף, או בשמו הנפוץ יותר בישראל מכונת אמת, הומצא בארצות הברית ונועד לבדוק אם האדם הנבדק דובר אמת או משקר. פעולתו של המכשיר מבוססת על ההנחה שכאשר אדם משקר מתרחשות בגופו תגובות פיזיולוגיות בלתי נשלטות ורצוניות כמו רעד, דפיקות לב, הזעה, עלייה בלחץ דם וכו'. הנבדק מחובר אל המכשיר באמצעות אלקטרודות המסוגלות לזהות את השינויים הללו והן מסמנות אותן על הפלט הנפלט ממנו.

השלב הראשון: ניסוח שאלות ושיחה מקדימה

טרם הבדיקה מעיין בודק הפוליגרף בחומר הרקע ומנסח שאלות מתאימות לטובת הבדיקה. ניסוח אופטימאלי של שאלות כאלו הינו מרכיב חשוב בבדיקה עצמה ומסייע להסיק מסקנות נדרשות בסיומה. ההליך מתחיל בשיחה מקדימה עם הנבדק לאחר שהוא זוהה באופן ודאי, במהלכה הוא נשאל לגבי מצבו הבריאותי והנפשי בכדי לאבחן את מידת התאמתו וכשירותו לביצוע הבדיקה. בשלב הבא, מבקש הבודק לשמוע את גרסת הנבדק לנושא הבדיקה ולסיבה אשר בעטייה הוא הגיע אליה. לאחר מכן, מנסח הבודק עם הנבדק את השאלות על מנת שהן יובנו לו כהלכה בלשונו ובשפתו. הנבדק חותם על טופס השאלות המוסכמות, ובכך, מסכים חוקית להישאל עליהן.

השלב השני: הבדיקה והדו"ח

בשלב זה מחברים את הנבדק למכשיר. השאלות הן קצרות, פשוטות וברורות ככל האפשר, וכאלו אשר התשובה עליהן לרוב היא חיובית או שלילית. יש להימנע משאלות שהתשובות עליהן אינן חד משמעיות. אין להציג שאלות שעליהן מסרב הנשאל להשיב. ניתן לשאול את השאלות עליהם סוכם מספר פעמים וכל תשובה נרשמת מחדש במכשיר. לאחר הבדיקה מתבצע ניתוח של התשובות ועל סמך התגובות לאותן שאלות ניתן יהיה לבדוק אם הנבדק, אכן, שיקר ביחס לשאלות הספציפיות הללו.

חשוב לדעת כי…

  • לא ניתן לכפות בדיקה על אדם.
  • לא ניתן לבדוק ילדים מתחת לגיל 12, וכן, נשים בהיריון.
  • לא ניתן לבדוק אנשים החולים במחלת נפש ללא אישור מוסמך.
  • כל בדיקה נעשית רק בנוכחות הנבדק. כאשר יהיה צורך במתורגמן, יוזמן כזה לרוב מטעם המכון הבודק.

הפוליגרף יכול לשמש כראיה במשפט אזרחי כאשר שני הצדדים מסכימים לכך. במשפט פלילי אין מכירים בו, אבל הוא יכול לשמש כלי יעיל בעת חקירות. בדיקות פוליגרף נעשות גם לצורך בדיקת מהימנות אנשים, בעת חקירות, בעת מיון לקליטת עובדים בחברה, כאשר אדם מאמין בחפותו נוכח האשמה חמורה שהוטחה בו ורוצה להוכיח באמצעותו שהוא דובר אמת ובנסיבות נוספות. הניסיון מלמד כי בדיקות פוליגרף מצליחות לקבוע בסבירות רבה אם הנבדק משקר ומסייעות רבות למזמינים אותן.

>> זקוקים לבדיקת פוליגרף מקצועית ואמינה? פנו למכון פוליגרף "אימות" ברחובות, לחצו כאן.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh