tt

בטיחות בעבודה – על מה חשוב שתקפידו?

בטיחות בעבודה – על מה חשוב שתקפידו?

נושא הבטיחות בעבודה עוסק בבטיחותם האישית של עובדים במקום העבודה ובסכנות הנשקפות לשלומם, בריאותם ועצם חייהם, אך עדיין מדובר בנושא אשר אנו זוכה למלוא ההתייחסות הראויה, לפחות בענפים מסוימים ובלא מעט מקומות עבודה בארץ. בעוד לא חסרות תאונות עבודה קטלניות בישראל (ראו דוגמת ענף הבנייה…), חשוב שכל מנהל ומעסיק באשר הוא ייחשף יותר לנושא זה ולפעולות שחובתו לעשות על מנת להעלות את רמת הבטיחות האישית במקום העבודה עליו הוא אחראי. להלן כמה מהדברים הבסיסיים והחשובים ביותר עליהם כדאי להקפיד בכל הנוגע לבטיחות בעבודה:

העסקת ממונה בטיחות – חוקי העבודה בישראל מחייבים מנהלים ובעלי עסקים העומדים בקריטריונים מסוימים (דוגמת מספר העובדים המועסקים במקביל באותו מקום עבודה, תחום הפעילות אליו משתייך העסק וכד'), בהעסקת ממונה בטיחות בעבודה. זהו איש מקצוע אשר עובר את הלימודים וההסמכות הנדרשות על מנת שיידע כיצד לזהות מפגעי בטיחות פוטנציאליים במקום העבודה ולטפל בהם מבעוד מועד, כיצד לגרום לעובדים להיות מודעים יותר לתקנות הבטיחות המונהגות במקום ובאופן כללי – כיצד להעלות בצורה עקבית ויסודית את רמת הבטיחות בעבודה באותו מקום. חשוב לוודא האם גם העסק שלכם מחויב על פי חוק בהעסקת ממונה בטיחות, וחשוב לדעת כי במקרים רבים מעסיק בעל העסק ממונה בטיחות בעבודה גם אם אינו נדרש לכך על פי חוק, פשוט מפני שמדובר בדרך מצוינת ומומלצת לשמירה על הבטיחות האישית של העובדים והעלאת רמת הבטיחות באותו מקום עבודה

הדרכות בטיחות – העברה של הדרכות בטיחות ממוקדות וייעודיות (כלומר, כאלו העוסקות ספציפית במפגעי הבטיחות הפוטנציאליים הרלבנטיים ספציפית עבור אותו מקום עבודה) היא אחד הכלים הטובים והיעילים ביותר עבור העלאת מודעות בקרב עובדים לנושא הבטיחות בעבודה. הדרכות בטיחות מועבדות לרוב על ידי אנשי מקצוע המתמחים בתחום הבטיחות בעבודה, דוגמת יועצי בטיחות או ממונה בטיחות. התאמה נכונה של סוג ההדרכות המועברות לעובדים והקפדה על הדרכות תקופתיות שוטפות עשויה בהחלט להפחית בצורה דראסטית את תאונות העבודה הקטלניות המתרחשות באותו מקום

תיק שטח ועמידה בכלל החוקים והתקנות בתחום – חוקי העבודה במדינת ישראל מפרטים כאמור דרישות רבות ושונות בנוגע לנהלים שונים מתחום הבטיחות בעבודה, בהן חייב כל בית עסק לעמוד, על פי מאפייניו כמובן (תחום פעילות, מספר מועסקים וכו'). בין השאר, נדרשים עסקים וארגונים שונים להכין תיק שטח עבור המבנה ממנו הם פועלים, לעמוד בדרישות ספציפיות שונות של מערך הכבאות וההצלה ועוד. הכנה של תיק שטח ווידוא כי בית העסק עומד בכל תקנות ונהלי הבטיחות המונהגים במשק היא לא רק דרך מצוינת לשמור על בטיחותם האישית ובריאותם של העובדים במקום, אלא גם להימנע מקנסות ותביעות מיותרות. הכנה של תיק שטח, כמו גם עמידה בשאר הנהלים הרבים והמפורטים של משרד העבודה, היא חלק אינטגראלי (וקריטי) מפעילותו השוטפת של בית העסק, ומוטב כי ייעשה על ידי אנשי מקצוע מעולם הבטיחות בעבודה.

היכנסו לאתר א.ב בטיחות – יועצי בטיחות בעבודה ובאש לקבלת מידע על תפקידו של ממונה בטיחות בתחום בטיחות בעבודה ותרומתו לארגון.

צילום: pixabay

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh