tt

בקרוב: עבודות איטום ותחזוקת גגות בקרית משה במימון משרד הבינוי והשיכון

בקרוב: עבודות איטום ותחזוקת גגות בקרית משה במימון משרד הבינוי והשיכון

וועדי בתים משותפים בשכונת קריית משה נענו ל"קול קורא" והגישו למשרד הבינוי והשיכון בקשות לקבלת סיוע במימון עבודות איטום ותחזוקת גגות בהיקף של עשרות אלפי שקלים*  כל הבקשות עברו את תנאי הסף, וחלק מהבקשות כבר אושרו. אם ייוותר תקציב -יאושרו בקשות נוספות לביצוע  כפוף לתנאי המכרז.

בהמשך לפעילות מינהלת התחדשות עירונית קריית משה ומשרד הבינוי והשיכון לביצוע פעולות איטום ותחזוקת גגות, עד כה אושרו חמש בקשות של וועדי בתים לטיפול בגגות. לקול הקורא הוגשו 16 בקשות לסיוע מתוך כ-50 בניינים בשכונה.

כל הבקשות שהוגשו עברו את תנאי הסף ונכללו בדירוג. סך התקציב של הפרויקט מוגבל ועומד על 500,000 ₪ ולכן ההצעות דורגו לפי שני קריטריונים שפורסמו בקול קורא: אחוז הסכמות הדיירים (50%) ואחוז הדיור הציבורי בבניין (50%). ככל שאחוז ההסכמות ואחוז הדיור הציבורי היה גבוה יותר, הציון היה גבוה יותר. כאמור, חמש ההצעות שדורגו במקומות הגבוהים ביותר, נבחרו למימוש הפרויקט.

וועדי הבתים שזכו בשלב הזה בסיוע למימון תיקון הגגות יתקשרו עם קבלן שיבחרו מתוך מאגר הקבלנים שהקימה האגודה לתרבות הדיור, אשר משמשת כזרוע ביצועית של משרד השיכון לעניין זה. לאחר בדיקת הגגות על ידי האגודה לתרבות הדיור וביצוע העבודות בפועל, ייבדק אם נותרו תקציבים ובהתאם יוחלט על טיפול בגגות נוספים שדורגו במקומות הבאים בתור.

חבר המועצה גיא צור, מחזיק תיק התחדשות עירונית: "סיום התהליך מהווה צעד חשוב נוסף בפרויקט ההתחדשות העירונית בקריית משה. נעשה הכל על מנת להמשיך בצעדים בוני האמון מול תושבי קריית משה, ובהתאם לחזונו של ראש העיר- תהפוך קריית משה לפנינה ברחובות".

ראש מינהלת התחדשות עירונית, ד"ר אור גולדפרב: "המינהלת וצוות שיקום שכונות סייעו לוועדי הבתים ולתושבים בתהליך הכנת ההצעות ל"קול הקורא" כדי להבטיח שלכל התושבים הזקוקים לסיוע תינתן הזדמנות להיכלל בקול הקורא. העובדה שכל ההצעות שהוגשו למכרז עברו את תנאי הסף ונכללו במכרז, מהווה עדות חזקה לערבות ההדדית של התושבים, לאחדות שלהם ולמחויבות העמוקה שלהם לשינוי, התחדשות ושיפור איכות החיים בשכונה- היום ובעתיד".

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh