tt

בשורה טעונה בחשמל

בשורה טעונה בחשמל

עיריית רחובות זכתה במכרז להקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים.

שוק הרכב העולמי והישראלי משתנה ללא הכר, הרכבים החשמליים כבר כאן. במסגרת ההיערכות העירונית לפיתוח תשתיות והצבת עמודי טעינה ברחבי העיר, ניגשה ה.ל.ר- החברה לפיתוח רחובות למכרז מענקים שפורסם על ידי משרד האנרגיה.

זהו עוד נדבך של רחובות כ"עיר חכמה", שיאפשר לתושבים, לעובדים ולמבקרים בעיר שרותי טעינה נגישים לרכב חשמלי. מדובר במהלך נוסף במסגרת שורת מהלכים שמקדמת העיר ליישום טכנולוגיות בשרות האזרח.

ההגשה למכרז נעשתה בשיתוף פעולה של מנהל אגף התנועה, פיקוח, שילוט ושיטור עירוני, ליאור שוקרי , מנכ"ל הל"ר- מר ניסים סלמן, סמנכ"לית פיתוח עסקי בהל"ר וראש מנהלת אזורי תעסוקה- עו"ד עדי מוטולה-ספיר, המתכנן האסטרטגי העירוני- מר רזי בארי.

לפני מספר ימים הודיע משרד האנרגיה על הזוכים במכרז.

במסגרת הזכייה עתידה העיר לקבל מענק תמיכה בסך של כ- 90,000 ₪, לצורך הקמת 12 עמדות טעינה שיוצבו ברחבי העיר.

צילום: pixbay

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh