tt

בשורה לבאי פארק המדע: חניון פקריס יגדל בכ- 60 מקומות חניה

בשורה לבאי פארק המדע: חניון פקריס יגדל בכ- 60 מקומות חניה

ראש העיר, רחמים מלול: "אזורי התעסוקה והמסחר בעיר בכלל, ובפארק המדע בפרט, הם מנוע חשוב לקידום העיר. אנו קשובים לתלונות התושבים ובאי הפארק על מצוקת החניה במקום, ולכן עוסקים כל העת ביצירת פתרונות חניה נוספים שייצאו לפועל בשנה הקרובה". ביום חמישי החלו העבודות להרחבת החניון באמצעות הורדת הצמחייה והרחבת שולי החניון, שיימשכו שבועות ספורים

עיריית רחובות, באמצעות ה.ל.ר. החברה לפיתוח רחובות, מבצעת עבודות להרחבת החניון העירוני ברחוב פקריס פינת אופנהיימר בפארק המדע.

החניון, מהעמוסים בעיר, משתרע על כ- 8 דונם ומכיל מאות מקומות חניה. המקום משרת בעיקר את התושבים אשר מסתייעים ברכבת לצורך נסיעה למקום עבודתם וכן את באי מתחם העסקים פארק המדע. לפני כשנה וחצי הוא נסלל מחדש וסומנו בו מקומות החניה על מנת להסדיר את החניה במקום על הצד הטוב ביותר. כעת מרחיבים אותו והוא יהיה גדול יותר.

העירייה עושה כל שניתן על מנת להרחיב את מצאי החניה בפארק.

בשבועות האחרונים נמצא פתרון להרחבת החניון ברחוב פקריס, והוא תוכנן מחדש. השטחים המגוננים במקום, המכילים צמחיה, יבוטלו וכן התעלות שבצידי החניון יסופחו לשטח החניון שבשימוש – לטובת הרחבת החניון.

באמצעות שינוי התכנון, יתווספו לחניון כ – 60 מקומות חניה לטובת באי הפארק ובאי הרכבת.

לטובת הניקוז יחובר ניקוז חלופי, והעירייה תבצע מאוחר יותר עבודות לפיתוח נופי על מנת לטפח את המקום.

עבודות הורדת הצמחייה החלו כבר ביום חמישי האחרון, והיום החלו העבודות להרחבת החניון בהתאם לתכנון . צפי הסיום הוא בעוד כשלושה שבועות .

בתחום זה נערכות הפעילויות נוספות מצד ראש העיר והעירייה לאיתור והרחבת חניונים נוספים, כמו למשל מתחת לגשר הרכבת ומקומות נוספים בפארק. למאמץ העירוני בתחום זה מצטרפת פעילות חברי המועצה אבי קינד, מחזיק תיק התחבורה, ופנחס הומינר, יו"ר ועדת חניה, ליצירת פתרונות חניה ברחבי העיר. גם פתרון זה מבוצע בתיאום עימם.

ראש העיר, רחמים מלול: "אזורי התעסוקה והמסחר בעיר בכלל, ובפארק המדע בפרט, הם מנוע חשוב לקידום העיר. אנו קשובים לתלונות התושבים ובאי הפארק על מצוקת החניה במקום ולכן עוסקים כל העת ביצירת פתרונות חניה נוספים באזור שייצאו לפועל בשנה הקרובה".

סגן ראש העיר, מחזיק תיק חזות העיר, עו"ד יניב מרקוביץ': "חיפשנו – ומצאנו- פתרון יצירתי לנושא החניה באזור, ונמשיך לעשות כן בכל מקום בעיר. נמשיך לאתר וליישם פתרונות חניה שישמשו את כל מי שמגיע לשם, הן בשעות היום והן בשעות הערב. אני רוצה להודות לראש העיר על תמיכתו החשובה בנושא, למנהל אגף תנועה, פיקוח, שילוט ושיטור עירוני על שיתוף הפעולה ולחברת הלר על הביצוע".

ליאור שוקרי, מנהל אגף תנועה, פיקוח , שילוט ושיטור עירוני: "מייד עם עליית האפשרות להרחבת החניון, עשינו הכל, כדי להתחיל בעבודות בהקדם האפשרי לרווחת תושבי העיר שבוחרים לצאת מהעיר ברכבת או להגיע לסידורים או בילויים במקום".

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh