tt

בשורה לילדי רחובות ההולנדית

בשורה לילדי רחובות ההולנדית

סגני ראש העיר, עו"ד מתן דיל וזהר בלום, החליטו יחד על סבסוד מערך הסעות מיוחד של ילדי שכונת רחובות ההולנדית, לשבט הצופים ברחוב סירני 52. ההחלטה התקבלה לאחר שהנהגת ההורים ברחובות ההולנדית פנו לסגני ראש העיר, זוהר בלום, מחזיק תיק החינוך ועו"ד מתן דיל, מחזיק תיק צעירים ונוער, בנוגע להקמת שבט צופים ברחובות ההולנדית, ולאחר שנבחנו האפשרויות המקצועיות הוחלט לאפשר לילדי השכונה להגיע בהסעה מסודרת לשבט הצופים ברחוב סירני 52. סבסוד מערך ההסעות יימשך עד אשר תוקם הנהגה צעירה בשכונה, שתוכל להקים שבט עצמאי שיעניק מענה לכל השכונות במערב העיר.

עו"ד מתן דיל, מחזיק תיק צעירים ונוער: "הנהגת ההורים פנו אלינו בבקשה לבחון הקמת שבט צופים בשכונה, עד אשר זה יוקם. אנחנו מצמיחים הנהגה מתוך השכונה ואני מאמין שבתוך זמן לא רב כבר יקום השבט. אני שמח וגאה לקחת חלק בהעצמת הנוער בעיר ובייחוד בפעילות ערכית/חינוכית שכזו".

זהר בלום, מחזיק תיק החינוך: "בשנה האחרונה הקמנו את השבט ברחובות החדשה, אני שמח שההורים והילדים מביעים אמון בתנועות נוער. שכן הם זרוע חשובה במערך החינוך העירוני, כפי שנאמר נמשיך לחזק ולתמוך בתנועות הנוער גם בשכונות המרוחקות".

אביבית שוקרון, נציגת הנהלת ההורים בשכונת רחובות ההולנדית: "אני מודה לזוהר בלום ומתן דיל אשר נענו, נרתמו וגם ביצעו במהרה. ברחובות ההולנדית יש כיום כ-130 ילדים אשר משתתפים בפעילות של הצופים, השבט הינו מרוחק מאוד מהשכונה, וההסעות עוזרות לנו מאוד ומקלות על כלל ההורים בשכונה .

נכון להיום, בימי שלישי יוצאים משכונת רחובות ההולנדית 2 אוטובוסים בשעה 16:00, אוספים את ילדי השכונה לשבט הצופים בעיר ולאחר מכן בשעה 19:00, מסיע את הילדים חזרה לשכונה. סגני ראש העיר הודיעו כי נבדקת האפשרות גם לשלב את ימי שישי במערך ההסעות בכפוף לצורכי התושבים ולמספר הילדים.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh