tt

בשורה לסטודנטים הלומדים במרכז האקדמי פרס

בשורה לסטודנטים הלומדים במרכז האקדמי פרס

בהנחיית ראש העיר:  לא יירשמו דו"חות בכחול לבן במהלך השבוע בשעות אחה"צ. תתאפשר חניה חופשית ביום שישי. תבדק אפשרות להכשרת השצ"פ העירוני לטובת חניה זמנית לכלל באי פארק הורוביץ בסכום של 5 ₪ בלבד למשך כל היום.

במהלך פגישה שנערכה היום (27.5) בלשכת ראש העיר, סוכם, בהנחיית ראש העיר, כי לא יירשמו דו"חות בכחול לבן בימים א' – ה', החל מהשעה 16:00 ועד השעה 8:00 למחרת בבוקר ובימי שישי, החניה בפארק הורוביץ תתאפשר כחניה חופשית בכחול לבן.

הפגישה נערכה בנוכחות ראש העיר, רחמים מלול, מנהל אגף  תנועה, שילוט, פיקוח ושיטור עירוני, ליאור שוקרי, סגן ראש העיר ומחזיק תיק חזות העיר, עו"ד יניב מרקוביץ', מחזיק תיק שירות לתושב ותחבורה, אבי קינד, מחזיק תיק כספים ויו"ר ועדת חניות, פינחס הומינר ומנכ"לית המרכז האקדמי פרס, עופרה אלול.

כמו כן, הנחה ראש העיר את מנהל אגף התנועה, ליאור שוקרי, לפתור את נושא החניה במגרשים הפרטיים, ככל שיוכל ובנוסף לקבל את הצעתו של סגן ראש העיר, יניב מרקוביץ, להכשיר את השצ"פ (שטח ציבורי פתוח) העירוני במקום לטובת חניה זמנית לכלל באי פארק הורוביץ בסכום של 5 ₪ למשך כל היום.

עוד ביקש ראש העיר שבשצ"פ הנ"ל, לאחר שיוכשר, החנייה בימי שישי תהיה ללא עלות כספית.

ליאור שוקרי: "אני מחזק את ידו של ראש העיר שבא לקראת הסטודנטים במכללת פרס. אגף התנועה יעשה מאמץ ככל הניתן, להכשיר במהרה את השצ"פ, בתאום עם האגפים השונים, כפי שביקש ראש העיר".

עופרה אלול: "בפגישה שהתקיימה בלשכתו של ראש העיר רחובות, החליט ראש העיר לבוא לקראת הסטודנטים ולתת להם חניה ללא תשלום בשעות אחה"צ והערב ובימי שישי, ועל כך אני מודה לו, בשמו של נשיא המרכז, פרופ' שפירא ובשמם של הסטודנטים במרכז האקדמי פרס".

באי הפארק מתבקשים לחנות במקומות המותרים לחניה. דו"חות חנייה יירשמו במקומות האסורים לחניה.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh