tt

גאווה רחובותית

גאווה רחובותית

כל מנהלי מחלקות הנוער במחוז המרכז הגיעו ללמוד מהעירונוער איך עובדים בזמן משבר.

איך עושים תוכן לילדים ונוער בזמן משבר? השבוע התברר שרחובות מובילה גם בתחום הזה, בזכות פעילותה של מחלקת הילדים והנוער שפועלת מטעם עיריית רחובות והחברה העירונית.

משבר הקורונה השבית את פעילותם של מחלקות ילדים ונוער ברחבי הארץ, אך ברחובות הפעילות לא פסקה לרגע. המחלקה המשיכה לפעול במרץ ולקדם פרויקטים, אירועים ותוכניות חדשות, בהתאם למגבלות והנחיות משרד הבריאות.

מפקחת מטעם משרד החינוך, הגב' גילה מיטרני, זיהתה את הפעילות הייחודית וביקשה לכנס מפגש עם כל מנהלי מחלקות הילדים והנוער באזור המרכז. מטרת המפגש המשותף הייתה להראות כיצד אפשר להמשיך את הפעילות גם בעתות משבר בעזרת יצירתיות ומקוריות.

מנהל מחלקת הילדים והנוער, אבי יוספי, הציג במפגש את הפעילויות שיזמה המחלקה בזמן הקורונה: שידור רצועה יומית "העירוLIVE" עם אנשי חינוך, ספורטאים, סטנדאפיסטים וזמרים, פעילויות עירוניות דרך הזום, גיוס בני הנוער לפעילויות התנדבותיות בעיר, טקס יום זיכרון, רייב עצמאות ופרויקט בר/ת מצווה ייחודי בסרטון משותף ועוד ועוד.

בזמן המפגש עלו שאלות וסוגיות, רעיונות חדשים ודרכי התמודדות עם המצב החדש גם בעונת הקיץ הקרובה.

אבי יוספי, מנהל מחלקת הילדים והנוער: "תקופת הקורונה הייתה מאוד מאתגרת עבורנו, הקפדנו לחשוב מחוץ לקופסה על מנת למצוא פתרונות מתאימים ורלוונטיים. המשך הפעילות, דווקא בעת המשבר, הוביל לחיזוק הקשר עם הילדים ובני הנוער והעצים את תחושת המעורבות והשייכות שלהם לפרויקטים ולעיר".

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh