tt

דוז פואה ל… מרפאת כללית רפואה משלימה רחובות

דוז פואה ל… מרפאת כללית רפואה משלימה רחובות

מרפאה מצטיינת של הרשת לשנת 2018!

מרפאת כללית רפואה משלימה רחובות, נבחרה למרפאה מצטיינת לשנת 2018 מתוך 48 מרפאות קיימות הפרוסות ברחבי הארץ. את האות העניקו לצוות המרפאה, רונית בוניפלד המנהלת האדמיניסטרטיבית וד"ר ערן מולה, מנהל רפואי.

במסגרת האירוע השנתי של הרשת במעמד מנהלת תפעול מרחב דרום קרן צור, רופאה מרחב דרום ד"ר אלינה צימרמן, הרופא הראשי של רשת כללית רפואה משלימה, ד"ר מוטי לוי, ואיתן שלייפר, מנכ"ל ש.ל.ה.. השיקולים בבחירת המרפאה המצטיינת כללו קריטריונים שונים ביניהם: מצוינות רפואית, שירות לקוחות ועוד.

לדברי ד"ר מוטי לוי, הרופא הראשי של רשת כללית רפואה משלימה: "עשרות המרפאות שלנו הפרוסות בכל רחבי הארץ כל השנה פועלות על מנת לייצר ללקוחות הרשת חוויה מקצועית ונעימה ולסייע באופן ממשי לשיפור באיכות חייהם של הלקוחות ולהשיג רפואה שלמה, מגיל ינקות ועד גיל הזהב, במצבי בריאות שונים. מרפאת רחובות השנה הצטיינה בכך במיוחד ועל כן מגיעה לה ההוקרה על פעילותה הברוכה".

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh