tt

"כולם היו בנאי" – ערב הצדעה לאזרחים הותיקים

"כולם היו בנאי"  – ערב הצדעה לאזרחים הותיקים

אירועי חודש ההצדעה לאזרחים הוותיקים נפתח ביום שני (14.11) במופע "כולם היו בנאי" שהתקיים בבית העם – היכל התרבות העירוני.

ראש העיר "בכל גיל אדם יכול לנצל את היכולות והכישורים שיש לו למען תרומה לחברה ולסובבים אותו. אני מאד שמח להגיע להיכל התרבות ולראות שהוא מלא עד אפס מקום ומאד מעריך את העבודה המקצועית שנעשית בתחום של האוכלוסייה המבוגרת בעיר. נהניתי לראות במפגש עם חברי השולחן העגול שהתקיים בלשכתי את ריבוי הארגונים המקצועיים  שמטפלים באוכלוסייה המבוגרת בעיר. מדי יום צריך לשאת בתפילת אל תשליכני לעת זקנה על מנת שנוכל להזדקן בכבוד".

ד"ר רוני באום: "האוכלוסייה המבוגרת במדינת ישראל מהווה כ- 11 אחוז לעומתה ברחובות אחוז האוכלוסייה המבוגרת עומד על 14 מה שאומר שרחובות תורמת לבריאות אזרחיה ואריכות חייהם, נתון הגבוה יותר מהממוצע הארצי. חשוב מאד לפתח שירותים מותאמים לאוכלוסייה המבוגרת בעיר. אני מציעה לעדכן את הגדרת הגיל השלישי ובמקום מבוגרים או קשישים לדבר על צב"רים – צעירים ברוחם". אירית שיפריס: "לצד השירותים המסורתיים שעד היום ניתנו לאוכלוסייה המבוגרת, יש לפתח שירותים חדשניים ומותאמים בהתאם לשינויים שקיימים במאפייני האוכלוסייה המבוגרת בשנים האחרונות.

IMG_8335

המחלקה לרווחת האזרח המבוגר לוקחת על עצמה תפקיד חשוב בהובלת הארגונים בעיר, ביניהם צוות השולחן העגול, על מנת ליצור שיתופי פעולה בין כל הארגונים ואיגום המשאבים לרווחת האוכלוסייה המבוגרת בעירֵ".

האירועים הנוספים שייערכו החודש: 22.11, בשעה 9:00 – בוקר פעיל לקידום פעילות גופנית במרכז ויסגל * 28.11, בשעה 8:30, יום עיון בנושא התבוננות מחודשת על הגיל המבוגר ביד לבנים.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh