tt

כל מה שחשוב לדעת על ייפוי כוח מתמשך

כל מה שחשוב לדעת על ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא דרך המאפשרת לכל אדם לקבוע מי ינהל את ענייניו אם מסיבה כזו או אחרת הוא לא יוכל לדאוג את עצמו. על-מנת להבין את המהות המשפטית של ייפוי הכוח המתמשך, כדאי קודם להבין את המהות של מונח משפטי רלוונטי אחר – אפוטרופסות.

באילו מקרים יש צורך למנות לאדם אפוטרופוס?

רוב בני האדם הבוגרים מנהלים בעצמם את כל ענייניהם וזהו מצב הדברים התקין, שהרי כולנו רוצים לקבוע בעצמנו מה לעשות בנכסים שצברנו, מתי לעבור פרוצדורה רפואית כזו או אחרת ובאופן כללי להתנהל על סמך תפישת העולם שלנו והבחירות הנכונות עבורנו. אבל ישנם גם מי שלא יכולים לנהל את חייהם, וזאת עקב מגבלה מסוימת. אצל ילדים למשל עדיין אין מספיק ניסיון וידע, וגם היכולות השונות נרכשות בהדרגה, ועל כן באופן חוקי לכל ילד ולכל ילדה עד גיל 18 ישנם אפוטרופוסים חוקיים – ההורים, והם אלה שללא אישור שלהם לא ניתן למשל לבצע פרוצדורות רפואיות שונות, וישנן עוד פעולות שמחייבות את הסכמת ההורים.

מצב נוסף שבו אדם זקוק לאפוטרופוס שיחליט עבורו הוא דמנציה – בהיעדר מלוא היכולות הקוגניטיביות, האדם לא יכול לקבל החלטות בנוגע לרכוש או למצבים רפואיים, ועל כן נדרש אדם אחר שיחליט עבורו, וזהו כאמור האפוטרופוס. גם כשישנה מגבלה שכלית התפתחותית ימונה לאדם בוגר אפוטרופוס, כשלרוב מדובר בקרוב משפחה – אם כי זו אינה חובה, וישנם גם אפוטרופוסים שאינם קרובי משפחה.

על-מנת שאדם שאינו יכול לנהל את ענייניו בעצמו יוכל בזאת להחליט מי יעשה זאת עבורו, הומצא המנגנון של ייפוי כוח מתמשך וכדאי לנצל אופציה זו.

ייפוי כוח מתמשך – כל האפשרויות

ישנם 3 סוגי אפוטרופוסים: לענייני רכוש בלבד, לעניינים רפואיים בלבד ולשני סוגי העניינים. באופן דומה, גם ייפוי כוח מתמשך יכול להיות היתר כללי שיקנה בבוא היום (אם יבוא, כמובן, שהרי השאיפה היא שכולנו נוכל להחליט כיצד ייראו חיינו עד יומנו האחרון) לאפוטרופוס את הזכות ואת האחריות לגבי כל הסוגיות, והוא יכול להיות היתר לעניינים רפואיים בלבד.

ייפויי כוח מתמשכים מהסוג הראשון חובה לחתום אך ורק בפני עורך דין, ולא כל עו"ד אלא רק כזה שהוא עו"ד אפוטרופסות אשר עבר הכשרה ספציפית לכך. ייפוי כוח מתמשכים מהסוג השני ניתן לחתום גם בפני רופא, פסיכולוג, עובד סוציאלי או אח מוסמך ולא רק אצל עורך דין.

אופציה נוספת שכדאי לדעת בהקשר של ייפוי כוח מתמשך היא שניתן למנות מספר אפוטרופוסים פוטנציאליים (כך שאם אחד מהם לא יוכל למלא את התפקיד, יעשה זאת הבא אחריו ברשימה וכו'). ניתן גם לחלק את הסמכויות בין מספר בני אדם, ועוד חשוב לזכור שתוכלו לשנות בכל רגע את ייפויי הכוח שעליהם חתמתם בהתאם להתפתחויות בחייכם. בכל מקרה תקבלו אחת ל-3 שנים תזכורת מצד האפוטרופוס הכללי לגבי ייפוי הכוח המתמשך שנתתם.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh