tt

לפני אישור סופי: תוכנית ההתחדשות העירונית בקרית משה

לפני אישור סופי: תוכנית ההתחדשות העירונית בקרית משה

תוכנית ההתחדשות העירונית בקרית משה מגיעה לישורת האחרונה: בימים אלה מופקדת התכנית לדיונים אחרונים. ראש העיר, רחמים מלול: "אנו מקווים כי עוד טרם סיום השנה האזרחית 2019 התכנית תקבל תוקף. מדובר בצעד משמעותי לקידום התוכנית שתשנה את פני השכונה, ואת פני העיר בכלל. אני קורא לתושבים לפנות למינהלת ההתחדשות העירונית על מנת למצות את זכויותיהם, ולצעוד יחד איתנו אל העתיד".

ביוני 2018 החליטה הועדה הארצית לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים לדיור (הותמ"ל) על הפקדת תכנית ההתחדשות העירונית קריית משה לאזור המגורים ולאזור התעשייה.

באוקטובר 2018, לאחר תהליך מזורז שכלל גם שלב של שמיעת התנגדויות, התקבלה החלטת הותמ"ל לפיה רוב התכנית מאושרת, וכלל הנושאים במחלוקת- יידונו בישיבה הקרובה.

לאחר מכן צפוי הותמ"ל לאשר בחודשים הקרובים באופן סופי את התכנית המפורטת, שמכוחה ניתן יהיה לקבל היתר בנייה.

במקביל פועל ראש העיר רחובות, רחמים מלול ביחד עם הצוות המקצועי ממינהל הנדסה, משרד הבינוי והשיכון, משרד האוצר ורשות מקרקעי ישראל לקדם את החתימה על הסכם הגג שיאפשר למדינה להעמיד לעיריית רחובות מימון להקמה של מבני ציבור, מוסדות חינוך ותשתיות. בהמשך, לאחר אישור התכנית והחתימה על הסכם הגג צפוי משרד הבינוי והשיכון לצאת בקול קורא לקרקע המשלימה למתחמים שיעמדו בתנאים שיפורסמו בהמשך.

ראש העיר, רחמים מלול: "אנו מקווים כי עוד טרם סיום השנה האזרחית 2019 התכנית תקבל תוקף. מדובר בצעד משמעותי לקידום התוכנית שתשנה את פני השכונה, ואת פני העיר בכלל. אני קורא לתושבים לפנות למינהלת ההתחדשות העירונית על מנת למצות את זכויותיהם , ולצעוד יחד איתנו אל העתיד".

חבר המועצה, מחזיק תיק התחדשות עירונית,  גיא צור: "אני קורא לתושבים לפעול רק לאחר  היוועצות עם גורמי המקצוע במנהלת הפיתוח של השכונה. שכונת קריית משה עומדת בראש סדר העדיפויות העירוני ועמדתנו זו בהנהגתו של ראש העיר, רחמים מלול, מקבלת רוח גבית גם ממשרדי הממשלה השונים. תכנית ההתחדשות בשכונה תהיה חלק מהסכם גג אשר ישנה את פני השכונה כולה לרווחת תושביה ותושבי העיר כולה יהנו מהסכם זה".

מנהל אגף תכנון ורישוי במינהל הנדסה, אדריכל שגיא תמרי: "התכנית הינה תוצאה של עבודה תכנונית מאומצת, המרחיבה את  מושג ההתחדשות העירונית וקובעת סטנדרטים חדשים לגבי אופן התחדשות שכונת מגורים קיימת. זאת על ידי מתן זכויות בניה להתחדשות  אזור התעשייה ויצירת מקומות תעסוקה; מערך תנועה ותחבורה חדש הגדלה משמעותית של השטח הציבורי לצורכי מבני ציבור ופארקים; וראיה חברתית כוללת שתאפשר היצע מגורים מגוון לטובת בני בשכונה והתושבים החדשים".

ראש המינהלת להתחדשות עירונית בקרית משה, ד"ר אור גולדפרב: "פרויקט קריית משה מתקדם כמתוכנן והוא עומד לפני אישור סופי. מינהלת התחדשות עירונית קוראת לתושבי השכונה להגביר מאמצים בהתארגנות המתחמים, בחירת עורך דין ובחירת יזם, כך שעם אישור התכנית ולאחר החתימה על הסכם הגג הם יהיו מוכנים לשלב הבא של יישום התכנית: הגשת מועמדות לקול קורא לקרקע משלימה שיפורסם על ידי משרד הבינוי והשיכון או הגשת בקשה להיתרי בנייה במקרה של מתחמים שאינם זקוקים לקרקע משלימה.

חשוב להדגיש שמומלץ לכל בעלי הדירות להגיע למינהלת ולהתייעץ עם היועץ המשפטי של המינהלת שעומד לרשות תושבי השכונה בכל הנושאים המשפטיים. המינהלת ממליצה לחתום מול יזמים רק לאחר התארגנות הנציגות של המתחם ורק לאחר שיש למתחם הסכם שכר טירחה חתום מול עורך הדין שנבחר על ידם ואשר נמצא שהוא מומחה בתחום פינוי בינוי. המינהלת עומדת לרשות כל התושבים בכל דבר ועניין והם מוזמנים להגיע אלינו".

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh