tt

מינוף וחיזוק אזורי התעסוקה והמסחר בעיר

מינוף וחיזוק אזורי התעסוקה והמסחר בעיר

ראש העיר: "בתכנית האסטרטגית נקבל המלצות לגבי מדיניות פיתוח מסחר ותעסוקה בעיר, מדיניות דיור עירוני, התחדשות עירונית, תשתיות תחבורתיות, מערכות חינוך, מבני ציבור ועוד,  שיסייעו לנו בהתמודדות עם אתגרי העתיד

ביום שלישי (6.12) בישיבת הנהלת העיריה הוחלט לקדם תכנית אסטרטגית למינוף ופיתוח שטחי התעסוקה והמסחר בעיר רחובות. מי שנשכרה לצורך הכנת התכנית היא חברת 'גיאוקרטוגרפיה' בראשות מנכ"ל ומנהלת אגף המחקר במכון, ד"ר רינה דגני, שתבצע סקר ביקושים, אומדן פוטנציאל ומחקר מעמיקים, ובסיומם תציג המלצותיה לגבי פיתוח ויישום של פרויקטים עתידיים ומרכזי מסחר ותעשייה ברחבי העיר.

התהליך החל לפני כשנה, כאשר ראש העיר, רחמים מלול ביקש לקדם תכנית לפיתוח אזורי המסחר והתעשייה ברחבי העיר. בהמשך לכך, סגן ראש העיר, עו"ד מתן דיל נפגש עם מגוון יועצים, מומחים ובעלי מקצוע ולבסוף, הביא בפני ראש העיר את המלצתו לשכור את שירותיה של המומחית בתחום, ד"ר רינה דגני, שתכין תכנית מפורטת, אשר תסייע בקידום שטחי המסחר והתעשייה ברחבי העיר לקראת העתיד.

ראש העיר, רחמים מלול: "בשנים האחרונות אנו עדים לצמיחה חיובית ומשמעותית ביותר במספר התושבים החדשים שבוחרים לבנות את ביתם בעיר. עם זאת, בכדי לעמוד בקצב הצמיחה במספר התושבים ולקלוט אותם בצורה המיטבית מבלי ליצור עומס על המערכות העירוניות, עלינו לתכנן את הפיתוח העתידי של העיר בצורה מושכלת ובאמצעות שיטת עבודה מקצועית. בתכנית האסטרטגית שתוגש לבקשתנו, אנו נקבל המלצות לגבי מדיניות פיתוח מסחר ותעסוקה בעיר, מדיניות דיור עירוני, התחדשות עירונית, תשתיות תחבורתיות, מערכות חינוך, מבני ציבור ועוד,  שיסייעו לנו בהתמודדות עם אתגרי העתיד. אין לי ספק שבאמצעות תכנית כל כך רחבה, מקצועית ומפורטת נוכל לבחור בצעדים הנכונים ביותר שישרתו את העיר ותושביה שנים רבות קדימה".

סגן ראש העיר, עו"ד מתן דיל:  "אזורי התעשייה, המסחר והתעסוקה הם החמצן של העיר והמרכיב החשוב ביותר בפיתוח העתידי שלה, לכן כל צעד תכנוני שאנו עושים צריך להיעשות תוך בחינה מדוקדקת של כל הפרטים. במסגרת מימוש מדיניותו וחזונו של ראש העיר לפיתוח עתידי של העיר רחובות, ראיתי לנכון להמליץ בפניו לשכור את שירותיו של מכון 'גאוקרטוגרפיה' לטובת הכנת תכנית אסטרטגית רחבה ומקצועית, ולשמחתי המלצתי התקבלה. רחובות נמצאת באזור עם ביקושים גבוהים, ובתחרות גדולה מאד אל מול ערים סמוכות בכל הקשור לשטחי מסחר. באמצעות תכנית זו שתסייע לנו לבחור ולתכנן את צעדינו בקפידה אנו צוברים יתרון משמעותי לקראת העתיד".

התכנית האסטרטגית מתייחסת לכך שלרחובות יש יתרונות ברורים כגון תדמית טובה, אוכלוסייה ברמה גבוהה, מוסדות אקדמיים שמהווים מנוף להתפתחות כלכלית וכמובן, יתרונות בשל נגישות גבוהה וקרבה לאזורי הביקוש של גוש דן. התכנית האסטרטגית נועדה להתמודד עם המגמות המקיפות שמתרחשות בימים אלה במטרופולין גוש דן, כאשר כל עיר שואפת להגדיל את שטחי התעסוקה שבה בכדי שתוכל לקלוט אוכלוסייה נוספת. לשם כך, יש להיערך ולתכנן את תחום התעסוקה העירונית, כמו את תחומי המגורים, המסחר והתחבורה.

בשל החלטת הממשלה להגדלה ניכרת של מספר יחידות הדיור שיבנו בין גדרה לחדרה קיים צפי לגידול טבעי באוכלוסייה בכל הערים באזורים אלה ולכן החליטה עיריית רחובות לתכנן ולמקסם את שטחי תעסוקה עתידיים בשיטת עבודה מקצועית ובצורה מושכלת. שיקול נוסף בהחלטה לשכור את שירותיה של ד"ר דגני נעוץ בהסכמי הגג, במידה ואלה ייחתמו, הם עלולים לגרום להקטנה של משקל ארנונה מעסקים בעיר, לפגיעה בהכנסות העירייה וכפועל יוצא מכך פגיעה ברמת השירות המוענקת לתושבים.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh