tt

מי יהיה בית הספר היפה בעיר?

מי יהיה בית הספר היפה בעיר?

עיריית רחובות קוראת לכל בתי הספר היסודיים בעיר להשתתף בתחרות "בית הספר היסודי המטופח בעיר רחובות". התחרות בשיתוף המועצה לישראל יפה, ומטרתה לעודד את המודעות לשמירה וטיפוח הסביבה בבתי הספר, וליצירת אקלים מטופח ללמידה ומשחק. התחרות מקיפה את כלל בתי הספר היסודיים והחינוך המיוחד בעיר.

עיריית רחובות קוראת לכל בתי הספר היסודיים בעיר להשתתף בתחרות "בית הספר היסודי המטופח בעיר רחובות". אגף החינוך והנוער מנהל את התחרות בשיתוף המועצה לישראל יפה, ומטרתה לעודד את המודעות לשמירה וטיפוח הסביבה בבתי הספר בכל העיר. התחרות מיועדת לכלל בתי הספר היסודיים והחינוך המיוחד בעיר.

מטרת התחרות הינה להגביר את המודעות לשמירה וטיפוח הסביבה ולחיזוק וביסוס הערכים הסביבתיים, ויצירת אקלים מרחבי ופיסי נעים ומטופח בבתי הספר .

עיקרי הנושאים שיוערכו בתחרות הם החזות החיצונית של בית הספר – ניקיון הכניסה לבית הספר וחצר בית הספר, חצר בית הספר, נראות פנים המבנה, טיפוח הכיתות, ויוזמות סביבתיות – פעילויות בנושאי איכות סביבה למען הקהילה ובשיתוף פעולה עימה .

זוהר בלום, ממלא מקום ראש העיר, מחזיק תיק החינוך: "עיריית רחובות פועלת לקידום החינוך בעיר, וחלק בלתי נפרד מחינוך טוב הוא לימודים באקלים מטופח, והטמעת ערכי הסביבה. אני קורא לבתי הספר להיענות לאתגר – ולהשתתף בתחרות"

אפרת צוקרמן, מנהלת אגף החינוך: "אנו פועלים במשך כל ימות השנה הן במישור הפדגוגי והן במישור התשתיות הפיזיות על מנת להעניק ברחובות את החינוך הטוב ביותר. התחרות משלבת בין השניים, ואני בטוחה שהתלמידים בעיר ירוויחו מהתחרות בכל המובנים"

ההרשמה לתחרות תתבצע באמצעות אגף החינוך והנוער , והזוכים בתחרות ייקבעו לאחר הערכה שיבצעו מתנדבים  – מעריכים מיומנים.

צוות ההערכה יעריך את בתי הספר בהתאם למדדי התחרות ועל פי שקלול הנתונים, וימליץ על 3 בתי ספר המטופחים ביותר.

בית הספר הזוכה במקום הראשון יקבל פרס לקידום פעילות, מיזם או פרויקט שיקבע על ידי אגף החינוך והנוער בעיריית רחובות.

טקס סיום התחרות יערך בעוד מספר חודשים בעיריית רחובות בחסות ראש העירייה, מנהלת אגף חינוך ונוער, נציגי עיריית רחובות, מנהלים, מורים ותלמידי בתי הספר שלקחו חלק בתחרות,

מנכ"ל המועצה לישראל יפה, מנהל מח' תחרויות וסניפים, מנהל סניף רחובות ומתנדבי המועצה לישראל יפה.

ביה"ס המעוניין להשתתף בתחרות, יש למלא טופס בקשת הצטרפות ולהחזירו למייל של ליבנת: livnat@rehovot.muni.il  עד לתאריך 30.01.2020

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh