tt

מקיימים הערכת מצב

מקיימים הערכת מצב

ראש העיר רחמים מלול קיים הבוקר הערכת מצב עם נציגי פיקוד העורף וגורמי הביטחון והחירום בעיר.

לאחר בחינת הנחיות פיקוד העורף הוחלט לשמור על שגרה מלאה בעיר ובמוסדות החינוך*. גורמי החירום בעיר מצויים בכוננות ודרוכים. ראש העיר רחמים מלול: "אני מבקש מהתושבים לשמור על ערנות, ולהקפיד על הנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף במקרה חירום. אנו עוקבים מקרוב אחר המצב, נמשיך לעדכן בהתאם להתפתחויות".

אלוף משנה אופיר כהן, מפקד נפת השפלה בפיקוד העורף עדכן את הנוכחים במצב הביטחוני.

בישיבה בראשות ראש העיר נכחו גם ממלאי מקומו בנצי שרעבי וזהר בלום, סגנו עו"ד יניב מרקוביץ', מנכ״ל העירייה דורון מילברג וגורמי הביטחון, החירום והחינוך בעיר- אליצור זרחי, אפרת צוקרמן וערן גיאת מנהל השיטור העירוני, מ"מ מנכ״ל החברה העירונית, איציק עובדיה ומ"מ מנכ״ל רשת חוויות, צביקה מדהלה, וכן מ"מ מפקד יקל"ר סרן רומן פובולוצקי.

לאחר בחינת הנחיות פיקוד העורף הוחלט לשמור על שגרה מלאה בעיר ובמוסדות החינוך.

ראש העיר הורה לבצע בגנים ובבתי הספר ריענוני ההנחיות על התגוננות בשעת חירום, ולוודא את מוכנות המקלטים הציבוריים והמקלטים במוסדות החינוך.

גורמי החירום העירוניים מצויים בכוננות מוגברת. השיטור העירוני ואגף הביטחון -ערוכים למקרה הצורך.

מוקד 106 בעירייה ערוך לפניות התושבים.

רחמים מלול, ראש העיר: "אני מבקש מהתושבים לשמור על ערנות, ולהקפיד על הנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף במקרה של אזעקה- כניסה למרחב מוגן בתוך דקה וחצי, והישארות בו 10 למשך דקות.

אנו מחבקים את תושבי הדרום ומחזקים את צה"ל וכוחות הביטחון.

אנו עוקבים מקרוב אחר המצב, נמשיך לעדכן בהתאם להתפתחויות".

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh