tt

מרחובות לבולגריה

מרחובות לבולגריה

משלחת ייצוגית של שגרירים צעירים מרחובות יצאה לבולגריה. זו השנה השישית שבה יוצאת משלחת בני נוער במסגרת התכנית שגרירים צעירים של בית הספר למנהיגות נוער, הפועל בעירונוער.

רחמים מלול: "הנוער הזה מביא כבוד למדינת ישראל כולה, ולעירנו בפרט, הם הפנים שלנו בעולם, והיציאה שלהם לחו"ל היא הגאווה שלנו כעיר.

משלחת ייצוגית יצאה השבוע (26.5) עם 36 בני נוער מכיתה י' מבתי הספר ברחבי העיר לחמישה ימים  לבולגריה וזאת במסגרת התכנית שגרירים צעירים הפועלת בעירונוער.

המשלחת, שבראשה עומד השגריר לשעבר, יצחק אלדן, תבקר בני נוער בפרלמנט הבולגרי, תיפגש עם אנשי מפתח בשגרירות ובפרלמנט. כמו כן, חברי המשלחת יפגשו עם סטודנטים ובני נוער מקומיים ועם הקהילה היהודית במקום, יבקרו בבתי ספר מקומיים ועוד.

המשלחת הייחודית לעיר רחובות היא חלק מתכנית שגרירים צעירים בבית הספר למנהיגות נוער הפועלת בעירונוער, במסגרתה סיימו בני הנוער קורס בן שנתיים שבו רכשו כלים ומיומנויות בתחומים מגוונים, החל מיחסי חוץ, דרך עמידה בפני קהל, תורת הנאום, יחסי ישראל והעולם ועוד.

טרם יציאתם נפגשו בני הנוער בלשכת ראש העיר עם ראש העיר רחמים מלול, סגן ראש העיר ומחזיק תיק קשרי חוץ, עו"ד יניב מרקוביץ' ומחזיק תיק הנוער- אסף אל-בר, אשר בירכו אותם ואיחלו להם הצלחה.

רחמים מלול: "הנוער הזה מביא כבוד למדינת ישראל כולה, ולעירנו בפרט, הם הפנים שלנו בעולם, והיציאה שלהם לחו"ל היא הגאווה שלנו כעיר. מכאן אני בטוח שבני הנוער הללו הם הפנים של המחר בפוליטיקה ובתחום יחסי החוץ."

עו"ד יניב מרקוביץ': "דרכי הפוליטית החלה בתחום הנוער וכשאני נפגש עם בני הנוער, יש לי תחושה של סגירת מעגל, אני מאחל להם הצלחה רבה".

אסף אל-בר: "התרגשתי לפגוש את משלחת השגרירים הצעירים. קסם לראות חבורה כה צעירה וכה רצינית. הכישורים שהם רכשו בתכנית ראויה זו, חשובים מאוד בהקשר של יחסי החוץ שלנו, אך חשובים לא פחות ככישורי מנהיגות, הובלה ויוזמה. אני שמח שיש לחבורה שכזו עוד שנתיים כתלמידים ותלמידות ברחובות ואני מקווה לראות אותם מגלים מנהיגות, אחריות ויוזמה בכל הקשור לדאגה לעיר שלנו".

מנהל מחלקת ילדים ונוער, אבי יוספי: "משלחות אלו יוצאות זו השנה ה-6 מהעיר וכל שנה ליעד אחר ברחבי אירופה. בני הנוער חוזרים כל שנה עם חוויות ולמידה אשר יולוו אותם למשך חייהם".

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh