tt

מתי תקבלו פטור ממס הכנסה?

מתי תקבלו פטור ממס הכנסה?

ישנם מצבים רפואיים, שעשויים לזכות אתכם בפטור ממס הכנסה. מובן שפטור מסוג זה משמעותי מאוד, במיוחד על רקע הפרעה ליכולת להתפרנס עקב המצב הרפואי, לצד הוצאות חדשות על הטיפול במצב. אם כך, באילו מצבים מקבלים פטור מסוג זה?

המצבים המזכים

אנשים עלולים לסבול ממוגבלויות ממגוון סיבות רחב: יש נפגעי תאונות עבודה, נפגעי פעולות איבה, נכי צה"ל ועוד. בהיבט הפטור ממס הכנסה, מדובר כללית על שלושה מצבים מזכים בלבד: אדם בעל תעודת עיוור או לקוי ראיה, אדם שהוגדרו לו 100% נכות עקב ליקוי רפואי מסוים או אדם שהוגדרו לו לפחות 90% נכות עקב כמה ליקויים שונים.

גובה אחוזי הנכות נקבע תוך שקלול של כל הגורמים השונים (אם יש יותר מאחד) שמגבילים את האדם. ניתן להתייעץ על קצבת נכות עם אבנר הייזלר, ובעלי מקצוע נוספים בתחום.

מי נותן את הפטור

את הפטור נותנת וועדה רפואית של מס הכנסה. בהתאם לליקויים הבריאותיים שבהם מדובר, הוועדה עשויה להפנות לבדיקת רופא, אשר יפעל לפי מבדקים שמפורטים ב"ספר המבחנים הרפואיים" (מכונה גם "ספר הליקויים").

קביעת אחוזי הנכות מתבססת על כמה חוקים שונים, בהתאם לרקע לנכות: "חוק הביטוח הלאומי לגבי ענייני עבודה, "חוק הנכים" עבור נכי צה"ל וכן חוקים נוספים, עבור ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים, נפגעי פעולות איבה ועוד.

ישנם מצבים, שבהם נקבעו על בסיס חוקים אלה אחוזי נכות שלא מזכים בפטור ממס הכנסה. במצבים אחרים, כלל לא נקבעו אחוזי נכות עדיין. בשני המקרים, ניתן לפנות לוועדה הרפואית של מס הכנסה. ניתן לפנות אליה גם במקרה בו לא אושר פטור כזה בעבר, אך מאז חלה החמרה במצב וכן בתום תקופת הגדרת אחוזי נכות זמנית.

עוד נקודות חשובות

  • הפטור שניתן מתשלום מס הכנסה, הוא רק עד תקרה בגובה מוגדר מסוים.
  • כשמדובר באחוזי נכות, הזכאות לפטור דורשת שאחוזי הנכות ייקבעו לתקופה של 185 יום לכל הפחות.
  • מלבד פטור ממס הכנסה, ישנה גם אפשרות של קבלת נקודות זיכוי ממס הכנסה, במצב של בן זוג ללא הכנסה. זאת, במקרה שבן / בת הזוג במצב של עיוורון או של נכות מעל 90%.
  • ישנה גם אפשרות של קבלת החזרי מס הכנסה רטרואקטיבית (עד 6 שנים אחורה) על בסיס מגבלה רפואית. זאת, במידה והזכאות לפטור ממס הכנסה מסיבה זו החלה לפני שנת המס הנוכחית.
  • ניתן לערער על החלטות הוועדה הרפואית.

לסיכום

מי שבדק את נושא ההחזרים ממס הכנסה, יודע שמגיעים לעתים קרובות החזרים כאלה, אך הרשויות לא מיידעות את הציבור על כך מיוזמתן. אותו מצב קיים בנושא הזכאות לפטורים ממס הכנסה ולכן, חשוב לטפל בכך באופן יזום ומסודר, מספר לנו אבנר הייזלר. חשוב לקחת בחשבון, שתהליך קבלת הפטור לא יהיה מהיר, קל או זול. הוא כרוך באגרה ראשונית של 659 ש"ח ולגבי ערעור מדובר באגרה של כמעט 1,000 ש"ח! מאידך, לאור חשיבות הנושא, מומלץ שלא לוותר ובמידת הצורך, ניתן להיעזר בעו"ד שמתמחה בכך.

צילום: pixabay

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh