tt

סגן ראש העיר זהר בלום נפגש עם תלמידים

סגן ראש העיר זהר בלום נפגש עם תלמידים

סגן ראש העיר זהר בלום נפגש עם תלמידי בית הספר 'ויצמן' בכדי לסייע להם בעבודת חקר.

לאחרונה התקיימה פגישה בין סגן ראש העיר ומחזיק תיק החינוך, זהר בלום, לבין ארבעה מתלמידי כיתה ד'2 בבית הספר היסודי 'ויצמן' שמקיימים עבודת חקר בנושא תולדות העיר רחובות והרשות העירונית. התלמידים מאיה מנדלביץ', נועה גוטליב, אלון כהן, ואיתן יונה ביקשו להיפגש עם סגן ראש העיר ומחזיק תיק החינוך, זהר בלום, ונענו בחיוב.

כאמור, בלום קיבל את בקשתם של התלמידים, פינה להם את הלו"ז העמוס ונפגש עמם. במפגש עצמו, הילדים הנרגשים העלו בפניו שאלות, ולמדו ממנו את סמכויותיו ותפקידיו. כך, לשאלתה של התלמידה מאיה מנדלביץ' לגבי מהות תפקידו כמחזיק תיק החינוך, ענה בלום כי: "מתוקף תפקידי, אני אחראי על כל מוסדות החינוך בעיר החל מגני ילדים עד בתי הספר וכל מה שמשתמע בכך. אנו משקיעים בכם משאבים רבים כדי שאתם התלמידים תוכלו ללמוד במערכת חינוך איכותית, כמו זו של העיר רחובות". בלום הסביר לתלמידים את מהות העבודה העירונית והדגיש כי משרדי העיריה פתוחים בפני כל התושבים, בדיוק כפי שהיו פתוחים בשביל תלמידי ויצמן, כשהגיעו לעיריה ובקשו להיפגש עמו.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh