tt

עיריית רחובות מחדשת את טיילת בגין וסוללת שבילי אופניים

עיריית רחובות מחדשת את טיילת בגין וסוללת שבילי אופניים

עיריית רחובות, באמצעות הל"ר- החברה לפיתוח רחובות, החלה בעבודות לשיפוץ והרחבת טיילת מנחם בגין המשרתת אלפי צועדים, רוכבים ורצים מידי יום. העבודות כוללות החלפת מדרכות, הוספת שביל אופניים, תגבור תאורה, גינון ועוד. בטרם פתיחת העבודות התכנסו אתמול במקום ראש העיר וסגנו, אבי קינד מחזיק תיק התחבורה, מנכ"ל הלר ניסים סלמן ונדב שפירא המתכנן האסטרטגי של העיר.

ראש העיר, רחמים מלול: "לאחר עבודת הכנה מקיפה ומספר אירועים לשיתוף הציבור, אנו מתחילים את אחד הפרויקטים המרכזיים בנושא סביבה בעיר: סלילת שבילי אופניים בעיר. נהפוך את רחובות לעיר נגישה ונוחה לרוכבים".

סגן ראש העיר, עו"ד יניב מרקוביץ': "הגיע שלב המעשים בתחום שבילי האופניים. העבודות בציר בגין, בעלות כוללת של 4 מיליון ₪ יהפכו את הטיילת לנעימה ובטוחה ביותר לכל המשתמשים בה".

עיריית רחובות באמצעות הל"ר, החברה לפיתוח רחובות, החלה השבוע בעבודות פיתוח ושדרוג טיילת מנחם בגין, הכוללת סלילת שבל אופניים לאורכו. העבודות צפויות להמשך כחמישה חודשים, ובמהלכן תבנה מדרכה חדשה ורחבה לטובת הולכי הרגל, ייסלל מסלול ייעודי לרוכבי האופניים, תתוגבר התאורה להולכי הרגל ( גם באזורים שכבר שופצו בעבר), יתווספו עשרות עצים חדשים, שטחי גינון וכושר ועוד.

כידוע, עיריית רחובות ערכה שני כנסי שיתוף ציבור בנושא תוכנית אב לשבילי אופניים בעיר אותו הובילו סגן ראש העיר עו"ד יניב מרקוביץ', חבר המועצה אבי קינד וחברת המועצה איטל בציר אלשיך. אחד האלמנטים החשובים ביותר באישור התכנית היה לקבוע תכנית עבודה מסודרת להקמת השבילים, ורישות העיר בצורה רציפה ככל האפשר.

ברמה המקצועית מלווים את הפרויקטים חברת הל"ר שהופקדה על יישום המדיניות העירונית בנושא השבילים, מנהל אגף תנועה פיקוח שילוט ליאור שוקרי ונדב שפירא, מתכנן אסטרטגי במנהל ההנדסה.

במהלך ביצוע העבודות הציר ייסגר לסירוגין להולכי רגל. ציבור ההולכים והרוכבים מבקש לגלות זהירות בתקופת העבודות ולהישמע להוראות השילוט במקום.

ראש העיר, רחמים מלול: "לאחר עבודת הכנה מקיפה ומספר אירועים לשיתוף הציבור, אנו מתחילים את אחד הפרויקטים המרכזיים בנושא סביבה בעיר: סלילת שבילי אופניים בעיר. בשנים הקרובות אנו צפויים לסלול שבילים נוספים ולהפוך את רחובות לעיר נגישה ונוחה לרוכבים".

סגן ראש העיר מחזיק תיק חזות העיר, עו"ד יניב מרקוביץ': "הגיע שלב המעשים בתחום שבילי האופניים. העבודות בציר בגין, בעלות כוללת של 4 מיליון ₪ יהפכו את הטיילת לנעימה ובטוחה ביותר לכל המשתמשים בה. דאגה לסביבה ולחזות העיר כוללת את תוכנית האב לרשת שבילי האופניים שהכנו בשיתוף התושבים, והיום אנו מתחילים ביישומה".

חבר המועצה אבי קינד, מחזיק תיק התחבורה: "חלק מהחזון שלנו לעיר חדשנית שמתאימה לעתיד הוא תחבורה נקיה ככל שניתן. רשת יעילה של שבילי אופניים לאורכה של העיר ולרוחבה הם חלק משמעותי בפתרונות התחבורה שאנו פועלים ליישומם בעיר רחובות. הדבר יגביר גם את בטיחות הולכי הרגל ורוכבי האופניים".

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh